Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2021 / 11 / 30

Förstelärarträff i Kunskapsförbundet

När Kunskapsförbundets förstelärare och rektorer sågs under fredagen hann de både med att ta del av varandras utvecklingsarbeten och få en presentation av en spännande masteruppsats kring matematikångest.

Fredagens nätverksträff var efterlängtad då det av förklarliga själ var ett tag sedan alla kunde samlas på plats för att diskutera vårt utvecklingsarbete. I lokaler på Nils Ericsonsgymnasiet möttes förstelärare och rektorer och hälsades först välkomna av utvecklingschef Maria Hildefors. Därefter presenterade Carina Carlander, lärare på Nils Ericsonsgymnasiet, sin masteruppsats Matematikångest hos elever i högstadium och gymnasium: Ett urval av manifestationer, konsekvenser och aspekter som har intresserat forskningen. I grupper diskuterades det vidare hur vi kan använda oss av resultaten i våra olika praktiker.

Efter en kort paus och tillfälle att ställa fler frågor till Carina angående arbetet med uppsatsen, så fortsatte eftermiddagen med arbete i grupper kring olika utvecklingsarbeten.