Kunskapsförbundet Väst

Kan betyg bli för gamla?

Kontakta en studie och yrkesvägledare så att du får rätt information om vad som gäller för dig.