Kunskapsförbundet Väst

Jag studerar på vuxenutbildningen och är sjuk eller vård av barn – vad ska jag göra?

Om du studerar med studiestöd från CSN och behöver stanna hemma från skolan för att du är sjuk eller vård av barn då gäller följande:

  • Meddela din lärare
  • Om du är sjuk: Anmäl dig första sjukdagen till Försäkringskassan
  • Vård av barn: Anmäl dig första dagen som du är hemma till CSN

Mer information och länkar till Försäkringskassan och CSN hittar du här