Kunskapsförbundet Väst

Hur söker jag busskort och kontantersättning för resor?

Ska du göra en ansökan om busskort gör du det här.

Som elev är du berättigad busskort eller kontantersättning om avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan överstiger 6 kilometer (gång, cykel eller bil). Vi utgår alltid från folkbokföringsadressen, även vid växelvis boende. Busskort/kontantersättning och inackorderingstillägg beviljas inte samtidigt.

Du ska vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen och det utgår längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.