Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2019 / 02 / 07

En stämma av hög kvalité!

Vilka aktioner har gjorts i Kunskapsförbundets under utvecklingsåret 2018? Vilka behöver genomföras under 2019? Det var frågor som behandlades under Kvalitetsstämman 2019 med temat – ”Aktioner i förbättringsarbetet”. Rektorer från vuxenutbildningen och gymnasiet presenterade sitt kvalitetsarbete med inslag från förstelärare, lärare och elevhälsan som berättade om både utmaningar, framgångar och lärdomar i förbättringsarbetet. Det blev en fullspäckad dag med välgjorda presentationer och bra diskussioner om det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs i Kunskapsförbundet.

”Igår visade vi att vi är en professionell organisation med ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete som involverar och engagerar många hårt arbetande kunskapsförbundare. Vi visar att rektor styr sin skolenhet med trygg hand och utifrån rätt utgångspunkter: elevers uppvisade behov av lärande/utveckling och vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap. Vi visar stor vilja att hela tiden utmana oss själva och vår praktik för att fylla vårt högre syfte, och vi visar att vi är stolta över arbetet men inte helt nöjda med resultaten. Vi visar också mod, jämn kvalitet och gemenskap i förståelse av vårt uppdrag. ” säger utvecklingschef Maria Hildefors om dagen.