Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2018 / 05 / 02

Certifieringsceremoni för Vård- och omsorgscollege

Rektorer, lärare, politiker, ansvariga chefer, representanter från föreningen för Vård- och omsorgscollege, Kommunal och Fyrbodals kommunalförbund samlades under fredagen vid en ceremoni för att certifiera Kunskapsförbundet, Bengtsfors, Mellerud och Dals Ed till Vård- och omsorgscollege.

En certifiering via Vård- och omsorgscollege är en kvalitetssäkring av utbildningar inom Vård och omsorg. Kunskapsförbundet kan efter certifieringen ge diplom till elever som fullföljer sin utbildning på gymnasiet eller vuxenutbildningen. Diplomet är en kvalitetsstämpel som visar att eleven gått en bred utbildning med hög kvalité anpassad efter verksamhetens behov. Diplomet underlättar även för arbetsgivare som enkelt kan se vilka kandidater som har en fullständig och relevant utbildning med sig.

Vård- och omsorgscollege är en samverkan mellan arbetsliv och utbildning i Sverige. 22 regioner samverkar i frågor som till exempel kompetenshöjning, arbetsplatslärande, handledning, validering, kompetensutveckling. Syftet är att öka antalet sökande till Vård- och omsorgsutbildningar och locka fler till yrkesområdet, lokalt och regionalt.

Läs mer om Vård- och omsorgscollege