Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2017 / 09 / 20

Att arbeta forskningsbaserat – Lena Adamson inspirerade

– God undervisning bedrivs ungefär som god forskning, inledde Lena. Det behövs tydliga mål, adekvata metoder, kritisk analys och reflektion av resultaten samt kollegial granskning. Att arbeta forskningsbaserat innebär att läraren bedriver sin undervisning med hjälp av resultatet från relevant forskning, fortsatte Lena.

Att det behövs en arbetsmiljö som präglas av en kontinuerlig vilja till ständig förändring eller förbättring och att lärare behöver ett gemensamt språk, var ett par andra utgångspunkter som Lena resonerade kring under föreläsningen. Lena delade också med sig av konkreta tips för att arbeta forskningsbaserat på ett metodiskt sätt.