Kunskapsförbundet Väst / Nyheter / 2016 / 01 / 29

Årets Kvalitetsstämma har gått av stapeln

För andra året i rad arrangerade Kunskapsförbundet en kvalitetsstämma. Runt 100 personer samlades i Vänerparken under tisdagen för en halvdag för diskussioner och presentationer om det löpande kvalitetsarbetet inom Kunskapsförbundet. På plats fanns politiker, tjänstemän, elever, lärare, rektorer samt gäster från Trollhättans stad och Vänersborgs Kommun för att lyssna till presentationer från vår verksamhet.

Rektorer och lärare berättade om resultat och pågående utvecklingsarbete i sina verksamheter. Temat för dagen var: ”Hur är kvaliteten i Kunskapsförbundets klassrum? Hur långt har vi kommit med att nå vår vision ”en drömfabrik där alla växer och känner framtidslust”? Vilka är framgångarna och vilka är utmaningarna? Hur arbetar vi för att nå ännu längre.

Sven-Åke Strandlind (S) som sitter i Kunskapsförbundets direktion uppfattar dagen som viktig för våra politiker:

”Jag har arbetat med skolfrågor i 41 år, men när vi politiker pratar skolan så blir det mest en diskussion om resurser. Om lokaler, pengar och personal. Så den här dagen är en möjlighet för oss att komma närmare verksamheten och se vad det är som pågår i vardagen. Själv har jag alltid varit för idén att eleven ska stå i centrum”.

Stort tack till alla som på olika sätt bidrog till att göra kvalitetsstämman till en intressant, givande och viktig dag!