Vuxenutbildningen / Nyheter / 2020 / 06 / 02

Öppnar skolorna igen?


I fredags kom beskedet att gymnasieskolan kan öppna för undervisning på plats i augusti. Men vad innebär det för oss på Vuxenutbildningen och YH-utbildningarna?

Våra gymnasieskolor kommer fortsatt att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och bekämpa smittspridning på samma sätt som man gör i grundskolorna. Våra gymnasieskolor planerar för hur detta ska ske under sommaren så att det är klart till terminsstarten. Vi är också beredda på att snabbt kunna ställa om undervisningen till distansundervisning, helt eller i delar, om nya riktlinjer och åtgärder rekommenderas.

Vuxenutbildningen då?
Vuxenutbildningen och våra YH-utbildningar är utbildningar som riktas mer mot vuxna studerande – och hänvisas fortsatt till de föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer som gäller för övriga samhället.
Det kan till exempel innebära att distansundervisning sker när så är möjligt, som för teoretiska moment, men att vi återupptar undervisning på plats i lokalerna för olika praktiska moment. Mer information runt vad som gäller oss på Vuxenutbildningen och YH-utbildningarna får vi komplettera med lite längre fram när vi vet mer om smittspridningsläget och rekommendationer inför hösten.

Läs mer på skolverket.se:
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19—regler-for-skolor-och-forskolor/coronaviruset—fragor-och-svar-utifran-skollagstiftningen#Text1