Vuxenutbildningen / Nyheter / 2020 / 03 / 11

Bra att veta: Coronaviruset (Covid-19)


Information från Folkhälsomyndigheten på flera språk: Länk till flera språk hittar du här

 • Fler länkar från Folkhälsomyndigheten hittar du till höger

Skydda dig och andra från smittspridning – Hygienrutiner

Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Det finns några allmänna råd för att undvika smitta:

 • Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

 • Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

 • Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

 • Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor i skolan, på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

 • Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Symptom och när jag skall söka vård?

Om du har varit i något av de riskområden som Folkhälsomyndigheten anger de senaste 14 dagarna (eller har haft kontakt med någon som varit där) och får ett eller flera av följande symptom;

 • feber över 38 grader
 • andningssvårigheter
 • hosta

Viktigt att tänka på:

 • Du ska inte åka direkt till din vårdcentral eller akutmottagning.
 • Ring 1177: För vägledning och hänvisning till vård. Du skall även ringa om symtomen är lindriga.
 • Ring 113 13: Om du inte har symtom men vill ställa allmänna frågor om coronaviruset

 

Läs alla Kunskapsförbundets inlägg om coronaviruset här.