Vuxenutbildningen

YH | Korta utbildningar

Våra korta YH-utbildningar består av olika kurspaket.

Som en del av regeringens coronasatsning kan du läsa kort YH-utbildning hos oss.
En omgång har startat nu under vecka 8, 2022.

Distans | Halvfart | 35 platser

Vi startar vecka 8, 11 och eventuellt vecka 14 – tills alla 35 platser är fyllda 👍
Kursen är förlagd under vecka 8-19 (eller vecka 11-22) samt vecka 36-47.
Utbildningen hålls i moduler och med olika grupper samtidigt.

Ansökan är öppen till 8/3-2022

Klicka här för att söka

Behörighet
Utbildad undersköterska, ett års yrkeserfarenhet heltid inom vård och omsorg.

Urval
Yrkeserfarenhet inom vård och omsorg.

Innehåll
Två kurser:
Symtomlindring 30 YH-poäng
Vård i livets slut ur ett salutogent perspektiv 30 YH-poäng

Lärarhandledd undervisning 4 timmar/vecka. Elevstudietid 20 timmar/vecka.

Utrustning
Dator, headset och kamera.

Mål med kursen
Den studerande ska ha kunskap om symtomkontroll och metoder för optimal smärtlindring. Den studerande ska få fördjupad kunskap om olika vårdformer, samt kunna bedöma, planera, genomföra, följa upp och utvärdera omvårdnaden samt dokumentera och rapportera enligt SBAR. Målet är att den studerande ska få kunskap om nutrition i olika palliativa skeden/svårt sjuka samt sårvård. Få kunskap om palliativ vårdfilosofi och specifik omvårdnad i olika palliativa skeden. Studerande ska få kunskap om hur man arbetar i multiprofessionella team och arbeta utifrån en personcentrerad omvårdnad. Studerande ska få kunskap om sorgeprocessen och dess olika faser, samt få kunskap om anhörigstöd. Studerande ska även få kunskap om lagstiftning, förordningar samt dokumentation.

Utbildningsledare
Kontakta utbildningsledare asa.johansson@kunskapsforbundet.se eller Ingmarie.Gustavson@kunskapsforbundet.se vid funderingar.

Klicka här för att söka