Vuxenutbildningen

Webbansökan | YH

Yrkeshögskolan

Sökbara Yrkeshögskoleutbildningar presenteras under sökperioder, vanligtvis mellan februari till april.

Första gången du går in på ansökningsportalen måste du skapa ett konto. Du får då en länk skickad till din e-postadress. Klicka på länken i din e-post och skapa ett lösenord. Därefter kan du åter gå in på ansökningsportalen och logga in för att skapa en ansökan till vår yrkeshögskola.

Öppen för ansökan – utbildningsstart december 2019
Drift- och underhållstekniker


Väntar du på e-post från Vuxenutbildningen?

Väntar du på svar eller e-post från Vuxenutbildningen och undrar varför du inte fått något. Ha koll på din skräppost bland dina mail – ibland verkar det som om våra mail kan hamna där.

Vi arbetar med att ta reda på varför det är så och kan förhoppningsvis lösa det. Men under tiden är vår rekommendation att du kollar din skräppost.

Enstaka Kurs på Yrkeshögskolan | Handledning | 10 YH-poäng

Kursen ingår i Yrkeshögskoleutbildningen Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård
Den studerande ska inhämta kunskap om hur handledning av studerande och kollegial handledning kan utföras samt om handledningens betydelse, vad som påverkar relationer mellan patienter, brukare och personal. Att studenten får inhämta kunskap om handledningens kunskapsutvecklande process och kvalitetsarbetets betydelse inom vård och omsorg.

De studerande ska ges möjlighet att träna självskattning, att utvärdera och dokumentera sitt arbete och resultat exempelvis sin egen förmåga till kommunikation med andra utifrån de as förutsättningar.

De studerande studera skillnader mellan olika inlärningsteorier.

Utbildningen utgår från Vård och omsorgscollege 3 steg.