Vuxenutbildningen

Strategiskt samarbete i Vänersborg

Följande partners ingår i det strategiska samarbetet i Vänersborg.

 • Arbetsförmedlingen i Vänersborg
 • Företagsnätverk
 • Näringslivskontoret i Vänersborg
 • Programråd Gymnasieskolan

 

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Arbetsförmedlingen är en statligt ägd myndighet. Det är genom att skapa mötesplatser mellan arbetsgivare och arbetssökande som man skall förse arbetsmarknaden med rätt kompetens.

Förutsättningen för att man ska klara sitt uppdrag är kundkontakter. Det ska vara lätt att ta del av Arbetsförmedlingens service. Det finns lokalkontor över hela landet

Vuxenutbildningens samarbete med Arbetsförmedlingen i Vänersborg

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen genom att ta del av deras statistik samt återkommande avstämningsmöte med både chefer och handläggare på det lokala kontoret.

Prognoser vi tar del av finner ni på startsidan under Arbetsförmedlingen.

De listade företagsnätverken nedan verkar på ett eller annat sätt i Vänersborg. En del av dessa nätverk är rena branschnätverk medan andra är mer övergripande och sträcker sig över flera kommungränser. Vuxenutbildningen samarbetar på olika sätt med nedanstående aktörer.

[table id=6 /]

Att samarbeta med kommunens näringslivskontor är mycket viktigt ur strategisk synvinkel, detta eftersom mycket av det som sker inom näringslivs utveckling i kommunen går via näringslivskontoret, dessutom har näringslivskontoret kännedom om kommande etableringar m.m. Samarbetet sker genom återkommande avstämningsmöte, samt vid specifika behov.

Detta samarbete ger Vuxenutbildningen kännedom om var det kommer att finnas lokala behov av kompetensförsörjning, vilket underlättar planerandet av framtida utbildningar.

Vuxenutbildningen kan också snabbt erbjuda nyetablerade företag kompetensutvecklingspaket i syfte att säkerställa att det finns rätt kompetens för företagen.

Näringslivskontoret i Vänersborg

Näringslivskontoret inom Vänersborgs kommun arbetar för näringslivsutveckling genom att med kunskap, kontakter, och erfarenhet underlätta för blivande och befintliga företag i Vänersborg. Arbetet kan röra allt från affärsrådgivning, finansiering och branschorganisationer till företagarföreningar och kompetensutvecklingsprojekt.

Det finns fem uttalade strategier för Näringslivsarbetet i Vänersborg

 • Strategi för att utveckla förutsättningarna för det existerande näringslivet.
 • Strategi för att utveckla entreprenörsdriven tillväxt baserad på innovationer.
 • Strategi för tillväxtorienterad fysisk planering och infrastruktur.
 • Strategi för att utveckla Vänersborg som regionhuvudstad.
 • Strategi för att utveckla kommunens profilområden.

Mer från näringslivskontoret i Vänersborg hittar du här.

Programråd sker på gymnasieskolornas utbildningsprogram med företrädare från företag. Det leds av gymnasieskolan, men har ofta med representanter från Vuxenutbildningen.

På programråden diskuteras utbildningsupplägg, kommande kurser, praktikplatser etc med de företag som deltar. För vuxenutbildningen är dessa programråd viktiga för framtida yrkesutbildningar på gymnasial- och yrkeshögskolenivå.

Strävan i programråden är att det skall vara övervägande företagsrepresentanter.

Nedan följer en uppdelning i sektorer där det förekommer specifika programråd:

Servicesektor

 • Handel och Administration
 • Hotell och Turism
 • Restaurang och Livsmedel

Bygg/anläggning

 • Bygg
 • Måleri
 • El installation
 • El Distribution
 • VVS/Fastighet

Tjänstesektor

 • Vård och Omsorg
 • Barn och Fritid

Industri/Tekniksektor

 • Fordon och Transport
 • Industri/Teknik (Teknik College)