Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Vård och omsorg med språkstöd

Lär dig ett yrke och svenska samtidigt! Här finns en gymnasial yrkesutbildning mot vård och omsorg med språkstöd och extra studiestöd för dig som inte har svenska som modersmål.

Lär dig ett yrke och svenska samtidigt!

Vård och omsorgsutbildning med språkstöd är en utbildning med extra studiestöd på 4 terminer. Det är en utbildning för dig som tycker om att hjälpa och arbeta med människor. Utbildningen till undersköterska ger dig kunskaper för många olika områden inom vård och omsorg. Du lär dig att utveckla förmågor som att vara lyhörd, vara kreativ samt inta ett etiskt och professionellt förhållningssätt.

Innehåll

På vård- och omsorgsutbildningen får du kunskaper och kompetenser för att kunna arbeta inom hälso- och sjukvård, äldre omsorgen, psykiatriska verksamheter eller verksamheter för personer med funktionsvariationer. I utbildningen ingår förstärkt språkstöd samt extra studiestöd.

Kort om utbildningen

Utbildningen är på 2 år. Ort: Vänersborg.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Efterfrågan på undersköterskor väntas vara mycket stor under de närmaste åren. Det behövs utbildad personal, både män och kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund och livserfarenheter, på arbetsmarknaden. Med en vårdutbildning ökar möjligheterna till en tillsvidareanställning.

Exempel på yrken efter utbildningen: Undersköterska, personlig assistent, boendestödjare och stödassistent.

Godkänt betyg i:

  • Svenska eller Svenska som andraspråk delkurs 3 på grundläggande nivå

Alternativt motsvarande kunskaper

Studieperioder för utbildning med start augusti 2023

  • Studieperiod 1:2023-08-21 – 2024-01-05
  • Studieperiod 2: 2024-01-15 – 2024-05-31
  • Studieperiod 3: 2024-08-19 – 2025-01-03
  • Studieperiod 4: 2025-01-13  – 2025-05-30

Kurser för utbildning med start augusti 2023

Grundläggande samhällskunskap

Svenska/Svenska som andraspråk delkurs 4

Social omsorg 1

Anatomi och fysiologi 1

Orienteringskurs (introduktion)

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Omvårdnad 1

Gerontologi och geriatrik

Anatomi och fysiologi 2

Social omsorg 2

Orienteringskurs (yrkessvenska)

Psykiatri 1

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Hälso och sjukvård 1

Psykologi 1

Psykiatri 2

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Hälso och sjukvård 2

Omvårdnad 2

Samhällskunskap 1a1

Komvuxarbete

 

Utbildningen är kostnadsfri.

Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL), studiebesök osv.

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se

Infoblad kommer att uppdateras