Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Trädgård

Yrkesvux trädgård är en utbildning för dig som vill arbeta inom gröna näringar och lära dig mer om odling och växthus samt skötsel av parker och gröna ytor.

Ansökan kräver BankID. Om du inte kan skicka in din ansökan eller får ett bekräftelsemail ifrån skolan när du gjort din ansökan så hör av dig till Administration/Expedition på infovuxkfv@kunskapsforbundet.se

Grundutbildning trädgård

Utbildningen riktar sig till dig som vill jobba inom gröna näringar, antingen som anställd eller som egen företagare. Du tycker om att arbeta ute och är intresserad av odling och växthus samt skötsel av gröna ytor som till exempel parker, trädgårdar eller kyrkogårdar.

Innehåll

Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment i klassrum, utomhusmiljö och i växthus. Du får kunskaper och praktiska färdigheter i att anlägga och sköta utemiljöer som exempelvis trädgårdar, parker och kyrkogårdar. Du får lära dig om odling och användning av växter, hur man skapar en bra odlingsjord, gödslar, vattnar, samt färdigheter i beskärning av buskar och träd. Dessutom får du lära dig att hantera olika maskiner som används i yrket.

Kort om utbidningen

Studier på heltid, 1 år. Ort: Nuntorp, Brålanda

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Yrkesvux är gymnasiala yrkesutbildningar skapade för dig som vill gå en yrkesutbildning som leder till arbete. Det är attraktiva yrkesutbildningar som ger dig chansen att omskola dig, få ett framtidsyrke eller höja kompetens som du redan har. Utbildningarna fokuserar på praktisk kunskap inom branscher med behov av nya medarbetare.

Trädgårdsbranschen är i stort behov av välutbildad personal där det krävs stora insatser av skötsel och underhåll.

Sök jobb inom exempelvis skötsel- och anläggningsföretag, handelsträdgårdar, plantskola, parkförvaltningar, växthusodling, frilandsodling med mera.

Godkänt betyg i:

 • Grundläggande svenska delkurs 4
 • Matematik eller motsvarande

Alternativt motsvarande kunskaper

Studieperioder för utbildning med start januari 2024

 • Studieperiod 1: 2024-01-15 – 2024-06-21
 • Studieperiod 2: 2024-07-29 – 2024-12-29

Studieperioder för utbildning med start januari 2023

 • Studieperiod 1: 2023-01-16 – 2023-06-23
 • Studieperiod 2: 2023-07-31- 2023-12-29

Kurser för utbildning med start januari 2023

 • Marken och växternas biologi delkurs 1 50
 • Marken och växternas biologi delkurs 2 50
 • Skötsel av utemiljöer delkurs 1 50
 • Skötsel av utemiljöer delkurs 2 50
 • Trädgårdsodling delkurs 1 50
 • Trädgårdsodling delkurs 2 50
 • Trädgårdsanläggning 1 100
 • Trädgårdsanläggning 2 100
 • Orienteringskurs 100
 • Trädgårdsmaskiner 100
 • Växtkunskap 1 100
 • Beskärning och trädvård 100
 • Trädgårdsodling, plantskoleväxter 100

Utbildningen är kostnadsfri. Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL).

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se