Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Yrkesvux | Trädgård

Yrkesvux trädgård är en utbildning för dig som vill arbeta inom gröna näringar och lära dig mer om odling och växthus samt skötsel av parker och gröna ytor.

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer.

Grundutbildning trädgård

Utbildningen riktar sig till dig som vill jobba inom gröna näringar, antingen som anställd eller som egen företagare. Du tycker om att arbeta ute och är intresserad av odling och växthus samt skötsel av gröna ytor som till exempel parker, trädgårdar eller kyrkogårdar.

Innehåll

Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment i klassrum, utomhusmiljö och i växthus. Du får kunskaper och praktiska färdigheter i att anlägga och sköta utemiljöer som exempelvis trädgårdar, parker och kyrkogårdar. Du får lära dig om odling och användning av växter, hur man skapar en bra odlingsjord, gödslar, vattnar, samt färdigheter i beskärning av buskar och träd. Dessutom får du lära dig att hantera olika maskiner som används i yrket.

Omfattning

Utbildningen kommer genomföras under en period på ca 12 månader och på heltid.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Trädgårdsbranschen är i stort behov av välutbildad personal där det krävs stora insatser av skötsel och underhåll.

Sök jobb inom exempelvis skötsel- och anläggningsföretag, handelsträdgårdar, plantskola, parkförvaltningar, växthusodling, frilandsodling med mera.

Grundläggande svenska delkurs 4 och matematik eller motsvarande.

Studieperioder för utbildning med start januari 2022

 • Studieperiod 1: 2022-01-17 – 2022-06-24
 • Studieperiod 2: 2022-08-01 – 2022-12-31

Kurser för utbildning med start januari 2022

 • Marken och växternas biologi delkurs 1 50
 • Marken och växternas biologi delkurs 2 50
 • Skötsel av utemiljöer delkurs 1 50
 • Skötsel av utemiljöer delkurs 2 50
 • Trädgårdsodling delkurs 1 50
 • Trädgårdsodling delkurs 2 50
 • Trädgårdsanläggning 1 100
 • Trädgårdsanläggning 2 100
 • Orienteringskurs 100
 • Trädgårdsmaskiner 100
 • Växtkunskap 1 100
 • Beskärning och trädvård 100
 • Odling i växthus 100

Kurser för utbildning med start januari 2021

 • Marken och växternas biologi delkurs 1 | 50p
 • Marken och växternas biologi delkurs 2 | 50p
 • Skötsel av utemiljöer delkurs 1 | 50p
 • Skötsel av utemiljöer delkurs 2 | 50p
 • Trädgårdsodling delkurs 1 | 50p
 • Trädgårdsodling delkurs 2 | 50p
 • Trädgårdsanläggning 1 | 100p
 • Trädgårdsanläggning 2 | 100p
 • Fordon och redskap delkurs 1 | 50p
 • Fordon och redskap delkurs 2 | 50p
 • Växtkunskap 1 | 100p
 • Beskärning och trädvård | 100p
 • Odling i växthus | 100p

Utbildningen är kostnadsfri. Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL).

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se