Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Yrkesvux | Restaurangutbildning

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer.

Restaurang: Kock/Servitör – För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som har ett intresse för mat och dryck och som vill arbeta med tillagning av mat och/eller servering inom restaurangnäringen eller storkök.

Innehåll

Studierna ger dig grundläggande yrkeskunskap där praktiska moment varvas med teori. Du får bland annat lära dig att planera, bereda och laga mat med god kvalitet samt ge god service åt gästerna. Under utbildningen kommer du ges möjlighet att praktisera på skolans restaurang men även under ca 6 veckor vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) på en arbetsplats inom restaurangbranschen eller storkök.

Omfattning

Du läser två perioder, motsvarande 1 år. Utbildningen genomförs på heltid i Trollhättan med lektioner i klass.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

De senaste åren har arbetsmarknaden varit god och trots en nedgång under det sista året så kommer det finnas ett stort behov av personal inom restaurang och storkök den närmaste tiden.

Exempel på yrken efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta i restaurang och storkök som kock, kallskänka, köksbiträde eller serveringspersonal.

Grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska eller svenska som andraspråk.

Studieperiod för utbildning med start i augusti 2021 (kock/servering)

 • Studieperiod 1: 2021-08-23-2022-01-07
 • Studieperiod 2: 2022-01-17-2022-06-03

Kurser för utbildning med start i augusti 2021 (Kock/servering)

 • Matlagning 1 100
 • Mat och dryck i kombination 100
 • Service och bemötande 100
 • Servering 1 100
 • Livsmedel och näringskunskap 100
 • Matlagning 2 200
 • Hygien 100
 • Specialkoster 100
 • Orienteringskurs/Introduktion till olika områden 50
 • Branschkunskap inom restaurang & livsmedel 100

Utbildningen är kostnadsfri. Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL). Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se