Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Yrkesvux | Restaurang- och måltidsbiträde med språkstöd

Lär dig ett yrke och svenska samtidigt! Här finns en yrkesutbildning med språkstöd för dig som inte har svenska som modersmål.

Lär dig ett yrke och svenska samtidigt!

Restaurang- och måltidsbiträde med språkstöd är en utbildning för dig som inte har svenska som modersmål och som har ett intresse för mat och dryck samt vill arbeta inom storkök eller på restaurang. Du läser en yrkesutbildning samtidigt som du lär dig det svenska språket och läser yrkessvenska.

Utbildningen passar dig som vill gå en kortare utbildning för att sedan arbeta med mat på exempelvis en skola eller ett äldreboende. Arbetsuppgifterna är omväxlande och arbetet ser olika ut beroende på om det är i ett storkök eller i en restaurang. Det är viktigt att du är serviceinriktad och bra på att kommunicera med andra människor.

Innehåll

Utbildningen ger dig en grundläggande yrkesutbildning som kombineras med svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Du lär dig grunderna inom hygien, livsmedel, näringskunskap matlagning, servering samt service och bemötande.

Omfattning

Utbildningen är 6 månader lång och det ingår praktik i utbildningen (arbetsplatsförlagt lärande).

Måltidsbiträden eller restaurangbiträden kan arbeta på många olika arbetsplatser. Ofta jobbar man i ett storkök på ett sjukhus, en skola, inom äldreomsorgen eller på en restaurang men det kan också vara arbete på kaféer och små kvarterskrogar. Arbetsuppgifter inom yrket kan till exempel vara att ta fram och förbereda mat, servera, duka, städa etc. De senaste åren har arbetsmarknaden varit god. Restaurangbranschen har haft en stark utveckling under flera år och den förväntas att fortsätta.

Godkänt betyg i:

  • SFI C studieväg 3 eller SFI D

Studieperiod för utbildning med start augusti 2022

2022-08-22 – 2023-01-06


Studieperiod för utbildning med start januari 2022

Studieperiod 1: 2022-01-17 – 2022-06-03

Kurser för utbildning med start augusti 2022

  • Matlagning 1 100
  • Service och bemötande 1 100
  • Branschkunskap inom restaurang och livsmedel 100
  • Orienteringskurs yrkessvenska 200

Kurser för utbildning med start januari 2022

  • Matlagning 1 100
  • Service och bemötande 1 100
  • Branschkunskap inom restaurang och livsmedel 100
  • Svenska som andraspråk grund (delkurs 1-4) 200
  • Orienteringskurs 50

Utbildningen är kostnadsfri.

Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL), studiebesök osv.

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se