Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Målare

En ny karriär väntar på dig och inom ett år kan det nya jobbet vara ditt! Målare är en gymnasial yrkesutbildning (yrkesvux) för dig som vill ha ett praktiskt och kreativt yrke.

Ansökan kräver BankID. Om du inte kan skicka in din ansökan eller får ett bekräftelsemail ifrån skolan när du gjort din ansökan så hör av dig till Administration/Expedition på infovuxkfv@kunskapsforbundet.se

Snart kan jobbet vara ditt!

Målare är en gymnasial yrkesutbildning (yrkesvux) som ger dig ett fritt skapande hantverksjobb som ger utlopp för yrkesskicklighet och kreativitet. Du arbetar ofta självständigt, men träffar både kunder och andra yrkesgrupper, vilket kräver att du är bra på både samarbete och att ta stort eget ansvar. Du arbetar i olika typer av miljöer; så som bostäder, kontor, skolor, sjukhus och industrier.

Innehåll

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom behandling och ommålning av invändiga och utvändiga ytor. Du kommer även få möjlighet att utföra arbetsmoment som underarbeten och grundning, spackling, målning och tapetsering.

Kort om utbildningen

Studier på heltid, 1 år. Ort: Trollhättan, Magnus Åbergsgymnasiet.

Lektioner i klassrum och verkstad på skolan samt hemstudier. I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det ger dig en praktisk inblick i kommande yrkesliv.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Yrkesvux är gymnasiala yrkesutbildningar skapade för dig som vill gå en yrkesutbildning som leder till arbete. Det är attraktiva yrkesutbildningar som ger dig chansen att omskola dig, få ett framtidsyrke eller höja kompetens som du redan har. Utbildningarna fokuserar på praktisk kunskap inom branscher med behov av nya medarbetare.

Efterfrågan på målare ökar i takt med det ökande byggandet. Arbetsgivarna upplever brist på målare som kan ta de lediga jobben. Det ger goda utsikter för arbete efter avslutad utbildning. Att ha körkort ser branschen som positivt då yrkesrollen innebär mycket transporter samt att det höjer den egna anställningsbarhet väsentligt.

Godkänt betyg i:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Matematik på grundläggande nivå

Alternativt motsvarande kunskaper

Studieperioder för utbildning med start januari 2024

 • Studieperiod 1: 2024-01-15 – 2024-05-31
 • Studieperiod 2: 2024-08-19 – 2025-01-03

Studieperioder för utbildning med start augusti 2023

 • Studieperiod 1: 2023-08-21 – 2024-01-05
 • Studieperiod 2: 2024-01-15 – 2024-05-31

Studieperiod för utbildning med start januari 2023

 • Studieperiod 1: 2023-01-16 – 2023-06-02
 • Studieperiod 2: 2023-08-21 – 2024-01-05

Kurser för utbildning

 • Måleriprocessen | 200p
 • Måleri 1 | 200p
 • Måleri 2 | 200p
 • Måleri 3 | 200p
 • Måleri 4 | 200p
 • Orienteringskurs | 50p

Utbildningen är kostnadsfri .
Men du får själv stå för studiematerial så som arbetskläder, skyddsskor och verktyg som krävs för utbildningen och praktiken. Du bekostar och ansvarar också själv resor till och ifrån din praktikplats .

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se