Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Yrkesvux | Målare

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer.

Målare | 1200 poäng | Heltidsstudier

En målares arbete är att på ett yrkeskunnigt och professionellt sätt måla i privata såsom offentliga miljöer både inomhus och utomhus. Måleri är ett arbete i kontakt med mycket människor/yrkeskategorier, och känsla för samarbete och social förmå­ga är en god egenskap. Du jobbar med allt från renovering, nybyggnation, tapetse­ring och dekorationsmåleri. Inriktningen måleri ger kunskaper i ny- och ommålning av invändiga och utvändiga ytor och uppsättning av olika sorters väggbeklädnader. Någonting att tänka på är att måleriyrket kan vara fysiskt krävande, men med rätt ergonomi och hjälpmedel får man i kurserna lära sig att arbeta på rätt sätt.

Efterfrågan på målare ökar i takt med det ökande byggandet. Tillgången på målare väntas inte bli tillräcklig för att möta efterfrågan det närmaste året. Arbetsgivarna upplever brist på målare som kan ta de lediga jobben. Det är för få personer som har valt att utbilda sig till byggyrken de senaste åren. Färdigutbildade målare med yrkesbevis har därmed mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året. Att ha körkort ser branschen som positivt då yrkesrollen innebär mycket transporter samt att det höjer sin egen anställningsbarhet väsentligt.

Utbildningen är kostnadsfri, du får själv stå för arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL).

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se

Språkkunskaper på SFI D alternativt språktest om du inte har betyg från grundskolan. Grundläggande kunska­per i matematik eller motsvarande.

  • Studieperiod 1: 2018-08-20 – 2018-12-20 | Poäng: 600
  • Studieperiod 2: 2019-01-09 – 2019-06-14 | Poäng: 600

Måleriprocessen | 200p
Måleri 1 | 200p
Måleri 2 | 200p
Måleri 3 | 200p
Måleri 4 | 200p
Dekorationsteknik | 100p
Orienteringskurs | 100p