Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Yrkesvux | Målare

Om du vill ha ett praktiskt och kreativt yrke – utbilda dig till målare!

Snart kan jobbet vara ditt!

Målare är ett fritt skapande hantverksjobb som ger utlopp för yrkesskicklighet och kreativitet. Du arbetar ofta självständigt, men träffar både kunder och andra yrkesgrupper, vilket kräver att du är bra på både samarbete och att ta stort eget ansvar. Du arbetar i olika typer av miljöer; så som bostäder, kontor, skolor, sjukhus och industrier.

Innehåll

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom behandling och ommålning av invändiga och utvändiga ytor. Du kommer även få möjlighet att utföra arbetsmoment som underarbeten och grundning, spackling, målning och tapetsering.

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i varje studieperiod. Det ger dig praktisk inblick kommande yrkesliv.

Omfattning

Du kommer studera under två studieperioder, motsvarande 1 år. Utbildningen genomförs på heltid på Magnus Åbergsgymnasiet i Trollhättan med lektioner i klass.

Efterfrågan på målare ökar i takt med det ökande byggandet. Arbetsgivarna upplever brist på målare som kan ta de lediga jobben. Det ger goda utsikter för arbete efter avslutad utbildning. Att ha körkort ser branschen som positivt då yrkesrollen innebär mycket transporter samt att det höjer den egna anställningsbarhet väsentligt.

Godkänt betyg i:

  • Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • Matematik på grundläggande nivå

Studieperiod för utbildning med start augusti 2022:

  • 2022-08-22 – 2023-01-06
  • 2023-01-16 – 2023-06-02

Kurser för utbildning med start augusti 2022:

  • Måleriprocessen | 200p
  • Måleri 1 | 200p
  • Måleri 2 | 200p
  • Måleri 3 | 200p
  • Måleri 4 | 200p
  • Orienteringskurs | 50p

Utbildningen är kostnadsfri.

Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor, samt resor till och från praktikplatsen (APL), studiebesök osv. Du kan behöva köpa verktyg som krävs för utbildningen.

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se