Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Yrkesvux | Lokalvård med språkstöd

Gymnasial yrkesutbildning med språkstöd för dig som inte har svenska som modersmål.

Lokalvård med språkstöd – För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål och som tycker om att arbeta inom
ett serviceyrke och med en variation av olika miljöer och arbetsuppgifter. Du kan ena dagen arbeta med
kontorsstädning och nästa dag arbeta med att städa på en byggarbetsplats eller i ett hyreshus.

Omfattning

Utbildningen kommer genomföras under en period på 6 månader och där även praktik (arbetsplatsförlagt
lärande) ingår.

Innehåll

Utbildningen ger dig grundläggande yrkeskunskap i städteknik anpassad för olika miljöer, kunskap i kommunikation och samverkan i mötet med människor samt kännedom om ett hållbart arbete för kropp och hälsa. I utbildningen kommer praktiska moment att varvas med teoretiska genomgångar.

Utbildningen vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål och som tycker om att arbeta inom ett serviceyrke och med en variation av olika miljöer och arbetsuppgifter.

Ansökan kräver BankID.

Det finns en stor efterfrågan på personal inom lokalvård och som förväntas öka. Efter utbildningen kan du arbeta med lokalvård på till exempel skola, äldreomsorg eller på kontor.

Klar med SFI D.

Studieperiod för utbildning: Lokalvård med språkstöd – start januari 2022

  • Studieperiod 1: 2022-01-17 – 2022-06-03

Kurser för utbildning: Lokalvård med språkstöd – start januari 2022

  • Städservice 100p
  • Service och bemötande 100p
  • Orienteringskurs yrkessvenska 150p
  • SFI eller Svenska som andraspråk grund, delkurs 1-4 (Flex) 200p

Utbildningen är kostnadsfri. Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL).

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se