Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Lokalvård med språkstöd

Lär dig ett yrke och svenska samtidigt! Här finns en gymnasial yrkesutbildning med språkstöd för dig som inte har svenska som modersmål med inriktning mot lokalvård.

Ansökan kräver BankID. Om du inte kan skicka in din ansökan eller får ett bekräftelsemail ifrån skolan när du gjort din ansökan så hör av dig till Administration/Expedition på infovuxkfv@kunskapsforbundet.se

Lär dig ett yrke och svenska samtidigt!

Lokalvård med språkstöd är en utbildning för dig som gillar ordning och reda. Utbildningen är en gymnasial yrkesutbildning som vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål och som tycker om att arbeta inom ett serviceyrke och med en variation av olika miljöer och arbetsuppgifter.

Jobbet som lokalvårdare varierar mycket beroende på vilken arbetsplats du är på och vad städuppdraget är. Du kan ena dagen arbeta med kontorsstädning och nästa dag arbeta med att städa på en byggarbetsplats eller i ett hyreshus.

Innehåll

Utbildningen ger dig grundläggande yrkeskunskap i städteknik anpassad för olika miljöer, kunskap i kommunikation och samverkan i mötet med människor samt kännedom om ett hållbart arbete för kropp och hälsa. I utbildningen kommer praktiska moment att varvas med teoretiska genomgångar.

Kort om utbildningen

Utbildningen är 6 månader. Ort: Vänersborg, Vänerparken. Det ingår praktik i utbildningen (arbetsplatsförlagt lärande).

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Utbildningen vänder sig till dig som inte har svenska som modersmål och som tycker om att arbeta inom ett serviceyrke och med en variation av olika miljöer och arbetsuppgifter.

Ansökan kräver BankID.

Det finns en stor efterfrågan på personal inom lokalvård och som förväntas öka. Efter utbildningen kan du arbeta med lokalvård på till exempel skola, äldreomsorg eller på kontor.

Godkänt betyg i:

  • SFI C

Alternativt motsvarande kunskaper

Utbildning med start i augusti 2024

  • Studieperiod 1: 2024-08-19 – 2025-01-03

Utbildning med start i januari 2024

  • Studieperiod 1: 2024-01-15 – 2024-05-31

Kurser för utbildning: Lokalvård med språkstöd

  • Städservice 100p
  • Service och bemötande 100p
  • Orienteringskurs yrkessvenska 200p

Utbildningen är kostnadsfri.

Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL), studiebesök osv.

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se