Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Elinstallatör

En ny karriär väntar! Elinstallatör är en gymnasial yrkesutbildning (Yrkesvux) för dig med ett teknikintresse och som gillar problemlösning. Det ger dig ett rörligt och varierande yrke i en bransch som behöver dig.

Snart kan jobbet som elinstallatör vara ditt!

Som elinstallatör arbetar du med elinstallation i nya bostäder, kontor eller med renoveringar och ombyggnationer i befintliga byggnader. En viktig del som elinstallatör är att kunna ta del av ritningar och el-scheman samt att själv kunna göra en teknisk beskrivning av en elinstallation. Utbildningen varvar teori med praktiska inslag för att du ska få en bra grund inom elinstallation. Du är noggrann, säkerhetsmedveten och vill arbeta med händerna.

Innehåll

Utbildningen till elinstallatör ger dig kunskap om installation, underhåll och service inom det eltekniska området. Du får lära dig elsäkerhet, säkerhetskrav samt olika verktyg och material enligt standarder och myndighetskrav. Utbildningen ger även kunskap i kundbemötande, arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och lagar samt andra bestämmelser som gäller inom el-branschen. I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i varje studieperiod. Det ger dig praktisk inblick kommande yrkesliv.

Omfattning

Du kommer att studera under tre studieperioder, motsvarande 1,5 år. Utbildningen genomförs på heltid på Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg med lektioner i klass.

Du ansöker genom att använda webbansökan Komvux. Du hittar den här.

Ansökan kräver BankID.

Efterfrågan på duktiga elinstallatörer är mycket stor, både i närområdet och i andra kommuner och län, så arbetsmöjligheterna efter utbildning är mycket goda. Du kan arbeta inom installation och nyproduktion, industri och underhåll, tjänsteföretag eller larm och säkerhet.

Exempel på yrken efter utbildningen: industrielektriker, installationselektriker, distributionselektriker, driftoperatör, nätverkstekniker.

Godkänt betyg i:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Matematik på grundläggande nivå

Studieperioder för utbildning med start augusti 2022:

 • 2022-08-22 – 2023-01-06
 • 2023-01-16 – 2023-06-02
 • 2023-08-21 – 2024-01-05

Kurser för utbildning med start augusti 2022:

 • Elkraftteknik 100
 • Elektromekanik 100
 • Praktisk ellära 100
 • Elinstallationer 200
 • Belysningsteknik 100
 • Elmotorstyrning 100
 • Kommunikationsnät 100
 • Datorteknik 1a 100
 • Energiteknik 1 100
 • Mekatronik 1 100
 • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem 100
 • Fastighetsautomation 100
 • Servicekunskap 100

Utbildningen är kostnadsfri.

Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL), studiebesök osv.

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se