Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Bygg murare

Du hittar din nya karriär här! Murare är en gymnasial yrkesutbildning (yrkesvux) som ger dig ett praktisk och omväxlande arbete med en yrkesskicklighet som behövs i nästan alla husbyggnationer.

Ansökan kräver BankID. Om du inte kan skicka in din ansökan eller får ett bekräftelsemail ifrån skolan när du gjort din ansökan så hör av dig till Administration/Expedition på infovuxkfv@kunskapsforbundet.se

Snart kan jobbet vara ditt!

Murare är en gymnasial yrkesutbildning (yrkesvux) som leder till ett praktiskt och omväxlande arbete. Det är ett yrke för dig som är kreativ och gillar att se resultatet av det du skapat. Murarens yrkesskicklighet behövs i nästan alla husbyggnationer. Som murare arbetar du i olika sorters miljöer och möter olika typer av kunder.

Murare är ett av de allra äldsta byggyrkena. Byggteknik och material har förändrats, men murarens hantverksskicklighet är oumbärlig i nästan all husbyggnadsverksamhet. För de mesta arbetar muraren med tegel och lättbetong, men även putsning med olika sorters teknik är en väsentlig del av yrket.

Innehåll

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper som du behöver för ett yrkesliv som murare.

Kort om utbildningen

Studier på heltid, 1 år. Ort: Trollhättan, Magnus Åbergsgymnasiet. I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det ger dig en praktisk inblick i kommande yrkesliv.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande

Yrkesvux är gymnasiala yrkesutbildningar skapade för dig som vill gå en yrkesutbildning som leder till arbete. Det är attraktiva yrkesutbildningar som ger dig chansen att omskola dig, få ett framtidsyrke eller höja kompetens som du redan har. Utbildningarna fokuserar på praktisk kunskap inom branscher med behov av nya medarbetare.

Det råder idag stor brist på arbetskraft inom bygg och anläggning. Inom byggindustrin finns det en mängd olika sido- eller specialyrken. Det är yrken där arbetsmarknaden är god och många företag är i behov av arbetskraft.

Godkänt betyg i:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk delkurs 2 på grundläggande nivå
 • Matematik på grundläggande nivå

Alternativt motsvarande kunskaper

Studieperioder för utbildning med start augusti 2023

 • Studieperiod 1: 2023-08-21 – 2024-01-05
 • Studieperiod 2: 2024-01-15 – 2024-05-31

Kurser för utbildning med start augusti 2023

 • Husbyggnadsprocessen 200
 • Husbyggnad 1 100
 • Husbyggnad 2 200
 • Husbyggnad 3 – ombyggnad 200
 • Mur- och putsverk 1 grundmurar 100
 • Mur- och putsverk 2 murverk 100
 • Mur- och putsverk 3 puts 100
 • Orienteringskurs 50

Utbildningen är kostnadsfri .
Du får själv stå för studiematerial så som arbetskläder, skyddsskor och verktyg som krävs för utbildningen och praktiken. Du bekostar och ansvarar också själv resor till och ifrån din praktikplats .

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se