Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Barn och fritid

En ny karriär väntar på dig! Barn och fritid är en gymnasial yrkesutbildning (yrkesvux) för dig som vill arbeta med pedagogik, lärande och kommunikation med människor.

Snart kan jobbet vara ditt!

Barn och fritid är en gymnasial yrkesutbildning (yrkesvux) för dig som vill arbeta med pedagogik, lärande och kommunikation inom området barn och fritid? Du lär dig arbeta pedagogiskt med människor i alla åldrar, möta dem i deras vardag, leda dem, stötta och utveckla dem. Här får du en bra grund för arbete inom förskola, skola, idrott, friskvård, fritidsverksamhet eller omsorgen för funktionsnedsatta. Du får även en bra grund om du vill studera vidare.

Innehåll

Barn och fritid är en utbildning som ger dig kompetens att arbeta med barn och unga inom förskola, skola, fritidsverksamhet eller annan pedagogisk verksamhet.

Kort om utbildningen

Studier på heltid under 1,5 år. Ort: Vänersborg. I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det ger dig en praktisk inblick i kommande yrkesliv.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Arbetsmarknad och yrken
Det är en stor efterfrågan på utbildad personal inom barn och fritid, framför allt inom förskolan.

Efter utbildningen kan du direkt påbörja din yrkesbana som barnskötare eller elevassistent. Du får även bred grund om du vill vidareutbilda dig.

Godkänt betyg i:

 • Svenska eller svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Samhällskunskap

Alternativt motsvarande kunskaper

 

Utbildning med start i augusti 2023

 • Studieperiod 1: 2023-08-21 – 2024-01-05
 • Studieperiod 2: 2024-01-15 – 2024-05-31
 • Studieperiod 3: 2024-08-19 – 2025-01-03

Kurser för utbildning start augusti 2023

 • Socialt arbete | 100p
 • Grundläggande Vård och omsorg | 100p
 • Hälsopedagogik | 100p
 • Kommunikation | 100p
 • Lärande och utveckling | 100p
 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 | 100p
 • Människors miljöer | 100p
 • Pedagogiskt arbete | 200p
 • Pedagogiskt ledarskap | 100p
 • Skapande verksamhet | 100p
 • Specialpedagogik 1 | 100p
 • Specialpedagogik 2 | 100p
 • Naturkunskap 1a1 | 50p
 • Samhällskunskap 1a1 | 50p
 • Gymnasiearbete | 100p
 • Orienteringskurs | 50p

Kurser för utbildning start januari 2022

 • Barns lärande och växande | 100p
 • Grundläggande Vård och omsorg | 100p
 • Hälsopedagogik | 100p
 • Kommunikation | 100p
 • Lärande och utveckling | 100p
 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 | 100p
 • Människors miljöer | 100p
 • Pedagogiskt arbete | 200p
 • Pedagogiskt ledarskap | 100p
 • Skapande verksamhet | 100p
 • Specialpedagogik 1 | 100p
 • Specialpedagogik 2 | 100p
 • Naturkunskap 1a1 | 50p
 • Samhällskunskap 1a1 | 50p
 • Gymnasiearbete | 100p
 • Orienteringskurs | 50p

Utbildningen är kostnadsfri. Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL).

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se