Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Yrkesvux | Barn och fritid

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer.

Barn och fritid

Vill du arbeta med pedagogik, lärande och kommunikation inom området barn och fritid? Detta är utbildningen för dig som vill arbeta pedagogiskt med människor i alla åldrar, möta dem i deras vardag, leda dem, stötta och utveckla dem. Här får du en bra grund för arbete inom förskola, skola, idrott, friskvård, fritidsverksamhet eller omsorgen för funktionsnedsatta. Du får även en bra grund om du vill studera vidare.

Innehåll

Barn och fritid är en utbildning som ger dig kompetens att arbeta med barn och unga inom förskola, skola, fritidsverksamhet eller annan pedagogisk verksamhet. I utbildningen ingår även APL (arbetsplatsförlagt lärande) i varje studieperiod. Det ger dig en praktisk inblick i kommande yrkesliv.

Omfattning

Utbildningen kommer genomföras på heltid under tre studieperioder motsvarande 1,5 år.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Arbetsmarknad och yrken
Det är en stor efterfrågan på utbildad personal inom barn och fritid, framför allt inom förskolan.

Efter utbildningen kan du direkt påbörja din yrkesbana som barnskötare eller elevassistent. Du får även bred grund om du vill vidareutbilda dig.

Minst betyg godkänt/E i svenska eller svenska som andraspråk samt matematik och samhällskunskap från grundskola eller motsvarande.

Utbildning start januari 2022

 • Studieperiod 1: 2022-01-17 – 2022-06-03
 • Studieperiod 2: 2022-08-22 – 2023-01-06
 • Studieperiod 3: 2023-01-16 – 2023-06-02

Reservation för förändring av studieperioder.

Kurser för utbildning start januari 2022

 • Barns lärande och växande | 100p
 • Grundläggande Vård och omsorg | 100p
 • Hälsopedagogik | 100p
 • Kommunikation | 100p
 • Lärande och utveckling | 100p
 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 | 100p
 • Människors miljöer | 100p
 • Pedagogiskt arbete | 200p
 • Pedagogiskt ledarskap | 100p
 • Skapande verksamhet | 100p
 • Specialpedagogik 1 | 100p
 • Specialpedagogik 2 | 100p
 • Naturkunskap 1a1 | 50p
 • Samhällskunskap 1a1 | 50p
 • Gymnasiearbete | 100p
 • Orienteringskurs | 50p

Utbildningen är kostnadsfri. Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL).

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se