Vuxenutbildningen / Eftergymnasial utbildning

YH | Medicinsk sekreterare

Medicinsk sekreterare är en Yrkeshögskoleutbildning för dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvårdssektorn. Efter utbildningen finns mycket goda möjligheter till anställning då efterfrågan på medicinska sekreterare är stor.

Utbildningsort:VänersborgAntal platser:32Antal YH-poäng:400
Utbildningsform:BundenStudietakt:HeltidYrkeshögskoleexamen:Ja

Ansökan är stängd

Medicinsk sekreterare leder till en yrkeshögskoleexamen och efter utbildningen finns mycket goda möjligheter till anställning då efterfrågan på medicinska sekreterare är stor. Yrkesrollen innebär att du utför administrativa uppgifter och medicinsk dokumentation på till exempel vårdcentral eller sjukhus. Ett annat exempel på arbetsuppgift som kan ingå i yrket är att diagnosklassificera. Att vara en del av ett team, kunna ge service och ha patientkontakt är genomgående inslag i yrkesrollen.

Utbildningen är bunden med lärarledd undervisning cirka 20 timmar/vecka. En dag i veckan är hemstudiedag. Under termin 1 görs fyra auskultationsdagar i arbetslivet.

📝Sök senast 13 april!

Yrkesroll

  • Yrkesroll 1: Medicinsk sekreterare
  • Yrkesroll 2: Läkarsekreterare
  • Yrkesroll 3: Vårdadministratör, medicinsk sekreterare
  • Yrkesroll 4: Vårdadministrativ sekreterare

Samarbeten

NU-sjukvården, Primärvården Närhälsan Fyrbodal samt privata aktörer i området Fyrbodal.

Studiefinansiering/CSN

Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitte­ratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN. Läs mer på www.csn.se

Ansökan är stängd

Första gången du går in på ansökningsportalen måste du skapa ett konto. Du får då en länk skickad till din e-post adress. Klicka på länken i din e-post och skapa ett lösenord. Därefter kan du åter gå in på ansökningsportalen och logga in för att skapa en ansökan till vår yrkeshögskola.

Anatomi och sjukdomslära | 35p
Arbetspsykologi | 15p
Diagnosklassificering | 20p
Bransch-engelska | 15p
Hälso- och sjukvårdsadministration | 30p
Informationsteknik och digitalisering | 35p
Kommunikation och bemötande | 30p
LIA, lärande i arbete | 100p
Medicinsk dokumentation | 45p
Medicinsk terminologi | 20p
Examensarbete: inriktning förbättringskunskap | 25p
Arbetsliv och verksamhetsutveckling | 30p
Totalt antal YH-poäng: 400p

Behörighet att antas till utbildningen har den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenut­bildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till mot­svarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning­en.

Särskilda förkunskaper: Godkända betyg i följande kurser:
Betyg: Med betyget lägst G/E i de gymnasiala kurserna Svenska B/2, Svenska som andra språk B/2, Engelska B/6, eller motsvarande äldre kurser.

Yrkeserfarenhet: Ingen yrkeserfarenhet krävs

Reell kompetens: OM du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

Urval: Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser tillämpas urvalsprov. Detta digitala prov bokar du som sökande i yh-antagning.se 

Läs mer om behörigheter och urval hos myndigheten för yrkeshögskolan: www.myh.se

Ansökan är stängd för 2023  | Medicinsk sekreterare

Studiestart: Vecka 34, augusti 2023

Komplettering av betyg för pågående studier: Om du behöver komplettera med betyg från pågående studier så måste du begära det i din ansökan.

Antagningsbesked skickas ut senast: vecka 25

Kursavgiften för yrkeshögskoleutbildning finansieras med statliga medel. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Läs mer på www.csn.se