Vuxenutbildningen / Eftergymnasial utbildning

YH | Filmarbetarutbildningen – samordnande teamfunktioner

Ansökan är nu stängd.✨

På Filmarbetarutbildningens samordnande funktioner väljer du mellan inriktningarna:
Produktionskoordinator, Platschef, Scripta, Second Assistant Director (SAD) och statistansvarig. De har alla en stor del i produktionens löpande planering och genomförande; både ute på inspelningsplats och på produktionskontoret.

Att arbeta inom dessa teamfunktioner innebär att man, med sin kompetens och service mot övriga teamet, ger förutsättningar för bland annat produktionens logistik, att hitta inspelningsplatser, leta upp statister, skriva dagbesked, informera team och skådespelare, etc.

Som filmarbetare är du frilansare och kan få jobb över hela landet, beroende på produktionsbolag och inspelningsplatser. Det är ett variationsrikt yrke där ingen dag är den andra lik, och du får möjlighet att utvecklas och förbättras i din yrkesroll.

Utbildningens fokus är att du ska bli professionell och yrkesverksam filmarbetare direkt efter examen. Du kommer sedan ha ett variationsrikt och roligt jobb där ingen dag är den andra lik, och där olika inspelningsplatser och produktionsbolag kan ge dig möjligheter att jobba både när och fjärran. Allt under ständig utveckling av din egen yrkesroll.

Läs mer om hur arbetslivet som filmarbetare kan se ut
På Film i Västs webbsida finns en del exempel på hur vardagen för en filmarbetare kan se ut: https://filmservice.se/filmarbetaryrket/filmarbetaryrket

Samarbeten
Film i Väst, Sveriges Television, Scen och Film, etablerade produktionsbolag i Sverige, Norge och
Danmark. Den svenska yrkeskåren av etablerade frilansfilmarbetare. Gothenburg Film Studios, postproduktionsbolag, teknikföretag, Kulturakademin, HDK Valand med flera.

Studiefinansiering/CSN
Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.
Läs mer på www.csn.se

Studieperioder
Studieperiod 1: 240819 – 250704
Studieperiod 2: 250804 – 260327*

*Studieperiod 2 är preliminär då den kan komma att ändras utifrån när vi har film- och TV-produktioner vilket påverkar när vi kan planera in LIA. Uppehållet under sommaren kan därför komma att ändras för en del av de studerande om vi har produktioner som kan besättas med LIA platser.

Vi finansieras delvis av EU under 2020-2023


Ansökan är stängd.
Ansök här via yh-antagning.se

Första gången du går in på ansökningsportalen måste du skapa ett konto. Du får då en länk skickad till din e-post adress. Klicka på länken i din e-post och skapa ett lösenord. Därefter kan du åter gå in på ansökningsportalen och logga in för att skapa en ansökan till vår yrkeshögskola.

 

Arbetsmiljö och säkerhet | 30p
Examensarbete | 20p
Filmbranschens aktörer och arbetsmarknad | 10p
Filmteknik och postproduktion | 15p
Internationella produktioner | 10p
Juridik och entreprenörskap | 15p
Kommunikation och konflikthantering | 15p
Specialisering teamfunktion | 50p
LIA 1: Yrkesroller och kommunikation | 40p
LIA 2: Arbetsmiljö och filmteknik | 40p
LIA 3: Produktionsplanering | 20p
LIA 4: Specialisering samordnande teamfunktion | 80p
Produktionsplanering | 20p
Yrkesroller och arbetsprocesser | 15p
Obligatoriska kurser – summa: 370p

Valbara kurser
Specialisering Platschef | 30p
Specialisering Produktionskoordinator | 30p
Specialisering SAD (Second Assistant Director) | 30p
Specialisering Scripta | 30p
Specialisering Statistansvarig | 30p

Behörighet att antas till utbildningen har den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenut­bildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till mot­svarande utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning­en.

Särskilda förkunskaper: Film- och tv-produktion 1, eller motsvarande kunskaper.

Reell kompetens: OM du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

Urval: Om antalet behöriga överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande. Särskilt prov bokas via yh-antagning.se

 

Ansök senast: 25 april 2024
Komplettering av betyg för pågående studier: Om du behöver komplettera med betyg från pågående studier så måste du begära det i din ansökan.
Särskilt prov: bokas via yh.antagning.se
Antagningsbesked skickas ut: via yh-antagning.se under vecka 25

Kursavgiften för yrkeshögskoleutbildning finansieras med statliga medel. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Läs mer på www.csn.se