Vuxenutbildningen / Eftergymnasial utbildning

YH | Filmarbetarutbildningen – samordnande teamfunktioner

På Filmarbetarutbildningens samordnande funktioner väljer du mellan inriktningarna:
Produktionskoordinator, Platschef, Scripta, Second Assistant Director (SAD) och statistansvarig. De har alla en stor del i produktionens löpande planering och genomförande; både ute på inspelningsplats och på produktionskontoret.

Att arbeta inom dessa teamfunktioner innebär att man, med sin kompetens och service mot övriga teamet, ger förutsättningar för bland annat produktionens logistik, att hitta inspelningsplatser, leta upp statister, skriva dagbesked, informera team och skådespelare, etc.

Som filmarbetare är du frilansare och kan få jobb över hela landet, beroende på produktionsbolag och inspelningsplatser. Det är ett variationsrikt yrke där ingen dag är den andra lik, och du får möjlighet att utvecklas och förbättras i din yrkesroll.

Filmarbetarutbildningens fokus är att du ska bli professionell och yrkesverksam efter avslutad utbildning och kunna gå direkt ut i arbete på både svenska och internationella samproduktioner.

Läs mer om hur arbetslivet som filmarbetare kan se ut
På Film i Västs webbsida finns en del exempel på hur vardagen för en filmarbetare kan se ut: https://filmservice.se/filmarbetaryrket/filmarbetaryrket

Samarbeten
Film i Väst, Sveriges Television, Teaterförbundet, etablerade produktionsbolag i Sverige, Norge och Danmark. Den svenska yrkeskåren av etablerade frilansfilmarbetare. Gothenburg Film Studios, postproduktionsbolag, teknikföretag,
Kulturakademin, HDK Valand med flera.

Studiefinansiering/CSN
Utbildningen är avgiftsfri. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.
Läs mer på www.csn.se

Ansökan öppnar 20 februari 2023 | Filmarbetare i samordnande teamfunktioner

Ansök här via yh-antagning.se

Första gången du går in på ansökningsportalen måste du skapa ett konto. Du får då en länk skickad till din e-post adress. Klicka på länken i din e-post och skapa ett lösenord. Därefter kan du åter gå in på ansökningsportalen och logga in för att skapa en ansökan till vår yrkeshögskola.

Arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet inom filmproduktion | 30p
Examensarbete | 20p
Filmbranschens aktörer och arbetsmarknad | 10p
Internationella produktioner | 10p
Juridik och entreprenörskap | 15p
Kommunikation, bemötande och konflikthantering | 15p
Valbar kurs teamfunktion | 30p
LIA 1: Yrkesroller och arbetsprocess | 30p
LIA 2: Utrustning och kommunikation | 30p
LIA 3: Arbetsmiljö | 30p
LIA 4: Manusnedbrytning och produktionsplanering | 30p
LIA 5: Specialisering | 80p
Manusnedbrytning och produktionsplanering | 40p
Utrustning, filmteknik och postproduktionsprocessen | 15p
Yrkesroller och arbetsprocesser | 15p
Totalt antal YH-poäng: 400p

Behörighet att antas till utbildningen har den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenut­bildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till mot­svarande utbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning­en.

Särskilda förkunskaper: Film- och tv-produktion 1, eller motsvarande kunskaper.

Reell kompetens: OM du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.

Urval: Om antalet behöriga överstiger antalet platser för utbildningen görs ett urval bland samtliga behöriga sökande.

Urvalet baseras på:

Särskilt prov:
Som urvalsgrund tillämpas särskilt prov. I årets ansökningsomgång består detta av tre delprov, två individuella och ett i grupp. Den sökande genomför samtliga delprov i följd under en av de två urvalsdagarna. Proven testar den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och grundar sig i de listade förkunskapskraven och det gymnasiala ämnet Film och tv-produktion.
• Skriftligt individuellt prov: max 15 poäng
• Muntligt individuellt prov: max 10 poäng
• Praktiskt prov i grupp: max 25 poäng

Särskilt prov bokas via yh-antagningen.se.

Ansök senast: 
Komplettering av betyg för pågående studier: Om du behöver komplettera med betyg från pågående studier så måste du begära det i din ansökan.
Särskilt prov: bokas via yh.antagning.se
Antagningsbesked skickas ut: via yh-antagning.se under vecka 25

Kursavgiften för yrkeshögskoleutbildning finansieras med statliga medel. Eventuella utgifter för resor, kost och logi, t.ex i samband med LIA, samt kurslitteratur står den studerande för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Läs mer på www.csn.se