Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Trädgård

Trädgård är en lärlingsutbildning för dig som vill jobba inom gröna näringar, antingen som anställd eller som egen företagare. Du tycker om att arbeta ute och är intresserad av odling och växthus samt skötsel av gröna ytor.

Ansökan kräver BankID. Om du inte kan skicka in din ansökan eller får ett bekräftelsemail ifrån skolan när du gjort din ansökan så hör av dig till Administration/Expedition på infovuxkfv@kunskapsforbundet.se

Låt arbetsplatsen bli ditt klassrum

Här finns utbildningen för dig som vill jobba inom gröna näringar. Du får lära dig om odling och användning av växter, hur man skapar en bra odlingsjord, gödslar, vattnar, samt färdigheter i beskärning av buskar och träd. Du får även lära dig att hantera olika maskiner som används i yrket.

Trädgård är för dig som tycker om att arbeta ute och är intresserad av odling och växthus samt skötsel av gröna ytor som till exempel parker, trädgårdar eller kyrkogårdar.

Innehåll

Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment i klassrum, utomhusmiljö och i växthus. Du får kunskaper och praktiska färdigheter i att anlägga och sköta utemiljöer som exempelvis trädgårdar, parker och kyrkogårdar.

Kort om utbildningen

Studier på heltid, 1 år. Ort: Nuntorp/Brålanda. Trädgård är en lärlingsutbildning där du tillbringar större delen av utbildningen på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.

Trädgårdsbranschen är i stort behov av välutbildad personal där det krävs stora insatser av skötsel och underhåll. Sök jobb inom exempelvis skötsel- och anläggningsföretag, handelsträdgårdar, plantskola, parkförvaltningar, växthusodling, frilandsodling med mera.

Godkänt betyg i:

 • Svenska delkurs 4/svenska som andraspråk delkurs 4

Alternativt motsvarande kunskaper

Studieperioder för utbildning med start augusti 2024

 • Studieperiod 1: 2024-08-12 – 2024-12-27
 • Studieperiod 2: 2025-01-13 – 2025-03-21

Studieperioder för utbildning med start augusti 2023

 • Studieperiod 1: 2023-08-07 – 2023-12 22
 • Studieperiod 2: 2024-01-15 – 2024-03-22

Kurser för utbildning med start augusti 2023

 • Skötsel av utemiljöer, 100p
 • Fordon och redskap, 100p
 • Växtkunskap 1 (delkurs 1), 50p
 • Trädgårdsanläggning 1 (delkurs 1), 50p
 • Orienteringskurs 100p
 • Marken och växternas biologi 100p
 • Växtkunskap 1 (delkurs 2), 50p
 • Trädgårdsanläggning 1 (delkurs 2), 50p

Utbildningen är kostnadsfri. I samband med APL, praktiken under utbildningen, får du dock själv stå för kostnader som kan uppstå i form arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen eller studiebesök.

Utbildningen är berättigad till studiestöd via CSN. Läs mer om studiestöd på www.csn.se