Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Lärling | Lager och logistik

Här finns utbildningen som ger dig chansen att arbeta med varor inom lager och logistik på ett företag eller i större terminaler med varierande arbetsuppgifter.

Låt arbetsplatsen bli ditt klassrum

Utbildningen inom lager och logistik varvar praktiska moment med teoretiska genomgångar. Som terminalarbetare och lagerarbetare är det viktigt att du är serviceinriktad och har gott ordningssinne. Arbetet är självständigt och ofta fritt under ansvar. Arbetstiderna är schemalagda och du kan även behöva arbeta kvällar och nätter.

Innehåll

Utbildningen ger dig grundläggande yrkeskunskaper inom lager och godshantering såsom lastning, stuvning och godsskyddande åtgärder i samband med varuhantering och transporter. Du får kännedom om olika typer av lastfordon och hur du kan säkra last med hjälp av olika lastsäkringsmetoder. Du lär dig också att köra olika typer av truckar och om dess konstruktion och skötsel.

Omfattning

Utbildningen är en lärlingsutbildning där du tillbringar större delen på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen. Utbildningen kommer genomföras under en period på cirka 9 månader där stora delar av utbildningen är förlagd på en arbetsplats (APL).

Det finns goda utsikter för arbete inom lager och logistik då flera företag med tillhörande
lager etablerar sig i närområdet. Efter utbildningen kan du arbeta med att köra truck, lasta och lossa lastbilar/järnvägsvagnar, paketera och lastsäkra gods på lastpallar men också hantering av exempelvis fraktsedlar, godsmärkning och godsdeklaration.

Godkänt betyg i:

  • Svenska eller Svenska som andraspråk delkurs 2 på grundläggande nivå

Utbildning med start HT 2022 | 700 poäng

  • Studieperiod 1: 2022-09-26 – 2023-01-06
  • Studieperiod 2: 2023-01-16 – 2023-06-02

Utbildning med start HT 2022

  • Logistik 1 | 100 poäng
  • Logistik 2 | 100 poäng
  • Orienteringskurs introduktion | 100 poäng
  • Lagerprocesser | 200 poäng
  • Plocklagerhantering | 100 poäng
  • Godshantering | 100 poäng

Utbildningen är kostnadsfri. I samband med APL, praktiken under utbildningen, får du dock själv stå för kostnader som kan uppstå i form arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen eller studiebesök.

Utbildningen är berättigad till studiestöd via CSN.
Läs mer om studiestöd på www.csn.se