Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Lager och logistik

Lager och logistik är en lärlingsutbildning där stora delar av utbildningen sker på en arbetsplats. Utbildningen ger dig möjligheten att arbeta med varor inom lager och logistik på ett företag eller i större terminaler med varierande arbetsuppgifter.

Ansökan kräver BankID. Om du inte kan skicka in din ansökan eller får ett bekräftelsemail ifrån skolan när du gjort din ansökan så hör av dig till Administration/Expedition på infovuxkfv@kunskapsforbundet.se

Låt arbetsplatsen bli ditt klassrum

Lager och logistik är en lärlingsutbildning där du får kunskaper inom yrkesområdet. Utbildningen inom lager och logistik varvar praktiska moment med teoretiska genomgångar. Som terminalarbetare och lagerarbetare är det viktigt att du är serviceinriktad och har gott ordningssinne. Arbetet är självständigt och ofta fritt under ansvar. Arbetstiderna är schemalagda och du kan även behöva arbeta kvällar och nätter.

Innehåll

Utbildningen ger dig grundläggande yrkeskunskaper inom lager och godshantering såsom lastning, stuvning och godsskyddande åtgärder i samband med varuhantering och transporter. Du får kännedom om olika typer av lastfordon och hur du kan säkra last med hjälp av olika lastsäkringsmetoder. Du lär dig också att köra olika typer av truckar och om dess konstruktion och skötsel.

Kort om utbildningen

Studier på heltid, 1 år. Ort: Trollhättan. Du tillbringar större delen av utbildningen på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom utbildningen.

Det finns goda utsikter för arbete inom lager och logistik då flera företag med tillhörande
lager etablerar sig i närområdet. Efter utbildningen kan du arbeta med att köra truck, lasta och lossa lastbilar/järnvägsvagnar, paketera och lastsäkra gods på lastpallar men också hantering av exempelvis fraktsedlar, godsmärkning och godsdeklaration.

Godkänt betyg i:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk delkurs 2 på grundläggande nivå

Alternativt motsvarande kunskaper

Utbildning med start i augusti 2024

 • Studieperiod 1: 2024-08-19 – 2025-01-03
 • Studieperiod 2: 2025-01-13 – 2025-05-30

Utbildning med start i augusti 2023

 • Studieperiod 1: 2023-08-21 – 2024-01-05
 • Studieperiod 2: 2024-01-15 – 2024-05-31

Kurser

 • Logistik 1 100p
 • Logistik 2 100p
 • Hantering av varor och gods (delkurs 1) 100p
 • Orienteringskurs introduktion 100p
 • Lagerprocesser 200p
 • Hantering av varor och gods (delkurs 2) 100p
 • Service och bemötande 100p

Utbildningen är kostnadsfri. I samband med APL, praktiken under utbildningen, får du dock själv stå för kostnader som kan uppstå i form arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen eller studiebesök.

Utbildningen är berättigad till studiestöd via CSN.
Läs mer om studiestöd på www.csn.se