Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Lärling | Lager och logistik

Lärlingsutbildning för vuxna syftar till att ge en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet, och möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få kunskaper inom ett yrkesområde.

Vad är en lärlingsutbildning?

Du får en ökad arbetslivserfarenhet och minst 70% av tiden skall vara förlagd på företaget och max 30 % studier på skolan. Skolan kommer ha begränsat antal lärlingsplatser under din grundutbildning

För vem?

Vill du arbeta med varor inom lager och logistik på ett företag eller i större terminaler med varierande arbetsuppgifter? Då är detta en utbildning för dig. Som terminalarbetare och lagerarbetare är det viktigt att du är serviceinriktad och har gott ordningssinne. Arbetet är självständigt och ofta fritt under ansvar. Arbetstiderna är schemalagda och du kan även behöva arbeta kvällar och nätter.

Innehåll

Utbildningen ger dig grundläggande yrkeskunskaper inom lager och godshantering såsom lastning, stuvning och godsskyddande åtgärder i samband med varuhantering och transporter. Du får kännedom om olika typer av lastfordon och hur du kan säkra last med hjälp av olika lastsäkringsmetoder. Du lär dig också att köra olika typer av truckar och om dess konstruktion och skötsel.

Det finns goda utsikter för arbete inom lager och logistik då flera företag med tillhörande
lager etablerar sig i närområdet. Efter utbildningen kan du arbeta med att köra truck, lasta och lossa lastbilar/järnvägsvagnar, paketera och lastsäkra gods på lastpallar men också hantering av exempelvis fraktsedlar, godsmärkning och godsdeklaration.

Grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska delkurs 2 eller som andraspråk delkurs 2, samt grundläggande kunskaper i matematik eller motsvarande.

Utbildning med start oktober 2020

Totalt 850 poäng

  • Studieperiod 1: 2020-10-12 – 2021-02-05
  • Studieperiod 2: 2021-02-08 – 2021-06-25

Orienteringskurs på gymnasial nivå för studieplanering | 50 poäng
Logistik 1 | 100 poäng
Logistik 2 | 100 poäng
Lageradministration och terminallogistik | 200 poäng

Lagerprocesser | 200 poäng
Plocklagerhantering | 100 poäng
Godshantering | 100 poäng

Utbildningen är kostnadsfri. I samband med APL, praktiken under utbildningen, får du dock själv stå för kostnader som kan uppstå i form arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen.

Utbildningen är berättigad till studiestöd via CSN.
Läs mer om studiestöd på www.csn.se