Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Lärling | Billackering

Lärlingsutbildning för vuxna syftar till att ge en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet, och möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få kunskaper inom ett yrkesområde.

Jessica: Tre yrken innan trettio – Från frisörstolen via vårdkorridorer till lackeringsboxen.

Vad är en lärlingsutbildning?

Du får en ökad arbetslivserfarenhet och minst 70% av tiden skall vara förlagd på företaget och max 30 % studier på skolan. Skolan kommer ha begränsat antal lärlingsplatser under din grundutbildning.

För vem?

Att jobba som billackerare kan innebära allt ifrån grundarbete som slipning, maskering och lackering av kaross på en krockad bil till att sätta ett snyggt motiv på en firmabil. Du har ett stort intresse för bilar och är en serviceinriktad person. För att trivas som billackerare bör du också vara noggrann och ha ett stort tålamod.

Omfattning

Utbildningen kommer genomföras under en period på ca 12 månader och där stora delar av utbildningen är förlagt på en arbetsplats (APL).

Innehåll

I utbildningen får du möjlighet att lära dig att jobba med olika metoder av färg på plåt och plastdetaljer samt reparation av plast men också kunskaper om olika sorters material och färg.

Studierna kommer varvas mellan teori och praktiska övningar som bland annat utförs i vår fordonshall och på en arbetsplats (APL).

Arbetsmarknad och yrken
Efter utbildning kan du få anställning på företag som är specialiserade på lackering eller på en större bilskadeverkstad.

Efterfrågan på duktiga billackerare är mycket stor, både i närområdet och i andra kommuner och län, så arbetsmöjligheterna efter genomförd utbildning är därmed mycket goda

Grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska delkurs 4 eller svenska som andraspråk delkurs 4, samt grundläggande kunskaper i matematik eller motsvarande.

Utbildning med start januari 2022

  • Studieperiod 1: 2022-01-17 – 2022-06-03
  • Studieperiod 2: 2022-08-22 – 2023-01-06

Kurser

  • Orienteringskurs på gymnasial nivå | 100p
  • Lackeringsteknik introduktion | 200p
  • Baskurs i lackering | 300p
  • Färg och dekorationslackering | 100p
  • Lackeringsteknik applicering  | 100p
  • Lackeringssystem | 200p
  • Produktionsflöden | 100p

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv stå för arbetskläder, skor och skyddsutrustning.
Du står också för resor från och till praktikplatsen (APL).

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se