Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Produktion/Underhåll, CNC och Svets

En ny karriär väntar på dig! Är du praktiskt lagd och gillar att jobba med händerna? Då har vi en utbildning inom industriteknik med inriktning mot CNC, svets samt produktion och underhåll som passar dig – se hit för här finns en bransch som verkligen behöver dig!

Ansökan kräver BankID. Om du inte kan skicka in din ansökan eller får ett bekräftelsemail ifrån skolan när du gjort din ansökan så hör av dig till Administration/Expedition på infovuxkfv@kunskapsforbundet.se

Utbildningen sker i samverkan med lokala företag och arbetsgivare. Det kan handla om studiebesök på företag eller att företaget besöker skolan samt APL (Arbetsplatsförlagt lärande).

Snart kan jobbet vara ditt!

Utbildningen CNC, svets samt produktion och underhåll är en gymnasial yrkesutbildning (yrkesvux) för dig som är praktiskt lagd och gillar att jobba med händerna. Det är en utbildning för att ge dig kunskap och kompetens som är viktiga inom modern tillverkningsindustri.

Under CNC-utbildning lär du dig använda och programmera maskiner för att precisionstillverka komplexa delar effektivt. Svetsning är en viktig färdighet inom tillverkningsindustrin och på vår svetsutbildning lär du dig sammanfoga material på ett säkert och hållbart sätt. För utbildningen produktion och underhåll ligger fokus på att säkerställa att maskiner och annan utrustning fungerar optimalt samt förebygga driftstopp. Utbildningen CNC, svets och underhåll öppnar upp möjligheter för en spännande och stabil karriär inom tillverkningsindustrin.

Innehåll

Studieperiod 1

Du börjar utbildningen med att få grundläggande kunskaper inom CNC, svets samt produktion och underhåll.

Studieperiod 2: Välj inriktning

CNC

Inom CNC kommer du att lära dig att arbeta med CNC-programmering, dess verktyg och industriell utrustning. Du kommer att lära dig CNC-maskiner och framställa produkter. CNC utbildning ger ett arbete inom industriteknik som innebär att kunna följa instruktioner samt läsa och förstå ritningar. Du behöver också vara noggrann och kunna förutse risker i det arbetet du utför.

Svets

Under svetsutbildningen lär du dig att arbeta med svetsning, dess verktyg och industriell utrustning. Du kommer att få lära dig svetsa och framställa produkter. Det ger ett arbete inom industriteknik som innebär att kunna följa instruktioner samt läsa och förstå ritningar. Du behöver också vara noggrann och kunna förutse risker i det arbetet du utför.

Produktion och underhåll

Utbildningen inom produktion och underhåll leder till en yrkesroll där du arbetar med att sköta förebyggande och avhjälpande underhåll på maskiner och utrustning. Utbildningen inom produktion och underhåll fokuserar på att lösa arbetsuppgifter som kräver kunskap inom många olika sorters teknik. Det kan vara att minska risken för driftstopp eller utföra felsökning och reparation av olika maskiner. Det är vanligt att du arbetar på en underhållsavdelning inom industri- eller tillverkningsföretag.

Kort om utbildningen

Studier på heltid, 1 år (två studieperioder). Ort: Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg med lektioner i klass.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Du ansöker genom att använda webbansökan Komvux. Du hittar den här.

Ansökan kräver BankID.

Godkänt betyg i:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Matematik på grundläggande nivå

Alternativt motsvarande kunskaper

Utbildning med start i augusti 2024

 • Studieperiod 1: 2024-08-19 – 2025-01-03
 • Studieperiod 2: 2025-01-06 – 2025-05-30

Gemensamma kurser som alla läser under studieperiod 1

 • Tillverkningsunderlag 1 (100P)
 • Svets Grund (100P)
 • Avhjälpande Underhåll 1 (100P)
 • Produktionsutrustning 1 (100P)
 • CAD 1 (50P)
 • Industriell mätteknik (50P)
 • Orienteringskurs/Intro (50P)

Kurser för vald inriktning: CNC – studieperiod 2

 • CAD 2 (50P)
 • Datorstyrd Produktion 1 (100p)
 • Datorstyrd Produktion 2 (100P)
 • Datorstyrd Produktion 3 (100P)
 • Datorstyrd Produktion 4 (100P)
 • CAD / CAM (100P)

Kurser för vald inriktning: Svets – studieperiod 2

 • Käl 2 100 p
 • Stum 1 (100P)
 • Stum 2 (100P)
 • Rör 1 (100P)
 • Rör 2 (100P)
 • Svets käl 1 (100p)

Kurser för vald inriktning: Produktion och underhåll – studieperiod 2

 • Underhåll Mekatronik (100P)
 • Underhåll-Lager och smörjteknik (100P)
 • Underhåll-Driftsäkerhet (100P)
 • Avhjälpande underhåll 2 (100P)
 • Produktionskunskap (100P)
 • Industritekniska processer 1 (100P)
 • Datorstyrd Produktion 1 (100p)

Utbildningen CNC, svets och underhåll öppnar upp möjligheter för en spännande och stabil karriär inom tillverkningsindustrin. Efterfrågan på dessa yrkesroller är mycket stor, både i närområdet och i andra kommuner och län, så arbetsmöjligheterna efter genomförd utbildning är mycket goda. Arbetsplatserna finns överallt där det finns automatiserade processer, till exempel i tillverknings- och processindustrin.

Utbildningen är kostnadsfri.

Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL), studiebesök osv.

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se