Vuxenutbildningen

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

Behöver du stärka upp din kompetens kring NPF? I så fall är YH-kursen Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kanske något för dig!

Medverka till förbättrad livskvalitet och arbetsmiljö
Personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) förekommer i alla åldrar och verksamheter som berör människor; vård, skola och omsorg. Genom att förstå hur personer med olika former av NPF fungerar kan du medverka till att förbättra såväl livskvaliteten för den enskilde som arbetsmiljön på din arbetsplats.

Med relativt enkla medel – rätt bemötande och de riktiga verktygen – kan du göra stor skillnad för personer med NPF. De kan få stöd i sina svårigheter med reglering av uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsnivå, samspelet med andra människor, inlärning och minne, att uttrycka sig i tal och skrift samt med motoriken.

Efter avslutad kurs har du bättre förståelse för vilka utmaningar personer med NPF står inför både individuellt och i grupp – i lärmiljön såväl som i hemmiljön. Du har kompetens att:

  • professionellt bemöta människor med NPF i din yrkesroll, för att skapa goda förutsättningar för såväl individ som omgivning att lyckas och må bra
  • skapa, och nå ut med, handlingsplaner för att bättre kunna använda dig av likvärdiga strategier i bemötandet av personer med NPF

Plugga och arbeta samtidigt!
Den här kursen på 25 YH-poäng går helt på distans med flexibel studietakt, vilket innebär att du kan fortsätta arbeta vid sidan av studierna. Inga fysiska träffar. Den riktar sig till dig som har minst ett års erfarenhet av att arbeta med människor inom skola, vård och omsorg. Kanske har du jobbat som undersköterska, stödassistent, lärare eller sjuksköterska? Eller som studie- och yrkesvägledare, vårdbiträde, medicinsk sekreterare eller i en annan roll där du möter människor?

Undervisningen finns upplagd i vår läroplattform med förinspelade föreläsningar som du ser när det passar dig. Handledningstillfällen och examinationsuppgifter läggs ut löpande, och mellan tillfällena med handledning finns läraren såklart ändå tillgänglig via läroplattformen.

Våra YH-utbildningar är kostnadsfria. Det som kan tillkomma är kostnad för kurslitteratur.

Kursinnehåll
Under kursen behandlas följande frågor:

  • Vad är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?  
  • Hur kan vi jobba med anpassningar av miljö och organisationsstrukturer?
  • Hur kan vi jobba med bemötandet av barn, unga, vuxna och äldre med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt av deras närstående?
  • Hur ser strukturen/möjligheterna till hjälp ut i samhället?

Utbildningen startar 15 november 2022.
Kursen på 25 YH-poäng pågår i cirka 20 veckor och går i 25 % studietakt.

Ansökan är stängd, håll utkik för ytterligare en kurs-start till våren.

 


Kursen startar 15 november. 

Behörighet att antas till utbildningen har den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.


Särskilda förkunskaper:

 Yrkeserfarenhet: Arbetslivserfarenhet om 1 år inom människonära yrken till exempel undersköterska, stödassistent, lärare, förskollärare, barnskötare, sjuksköterska eller motsvarande.


Reell kompetens: Om du saknar betyg som styrker din behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt eller praktiskt test.