Vuxenutbildningen

Kan jag skriva tentamen på annan ort på Vuxenutbildningen?

Du som studerar på eftergymnasial nivå som  högskola, universitet, yrkeshögskola eller liknande kan skriva tentamen hos oss om din skola tillåter det.

Tentamensskrivningar sker i så fall hos Vuxenutbildningen i Vänersborg, Vänerparken 5.