Vuxenutbildningen

Hur gör jag för att sjukanmäla mig eller vård av barn (VAB)?

Du som studerar på vuxenutbildningen ska meddela din lärare om du blir sjuk eller behöver vara hemma för vård av barn.
Om du studerar med studiestöd från CSN behöver du även anmäla till Försäkringskassan eller CSN.