Vuxenutbildningen

Hur fungerar det med studieekonomi?

Från och med hösten det år du fyller 20 kan du få studiemedel om du uppfyller villkoren för detta. Ansökan måste göras. Studiemedel kan enbart sökas på www.csn.se