Vuxenutbildningen

Börja plugga.

Gör något vuxet. Börja plugga.

En vuxenutbildning för alla.  Även om du redan har gjort ett karriärval kan du som vuxen börja plugga för att lära nytt och börja om. Att gå tillbaka till skolbänken är ett steg framåt, mot nya drömmar och kanske en ny bana i karriären.

 Det är aldrig försent att drömma, kanske är de drömmar du har i vuxen ålder de allra viktigaste. Vi tror på att utbildning är en nyckel för att förverkliga dina drömmar. Med nya kunskaper, kompetenser och färdigheter stärker du dina jobbchanser och personlig utveckling för framtiden.

 När omvärlden förändras ökar betydelsen av utbildning. Därför vill vi fortsätta att erbjuda kurser och relevanta yrkesutbildningar för vuxna. Med glädje, gemenskap och trygghet skapar vi något som vi kallar för framtidslust! Lusten att drömma om framtiden.

 Hos oss är vi helt säkra på att allt börjar med en utbildning. Oavsett vad du gör idag kan Vuxenutbildningen ge dig både en andra och en annan chans. För vi har sett vuxna läsa in gymnasieexa­men för att läsa vidare på universitet eller byta yrkesbana till undersköterska, billackerare eller medicinsk sekreterare. Hitta din nya väg, hos oss på Vuxenutbildningen!

Nyfiken på oss? 

Här kan du läsa mer om våra olika utbildningsformer och fristående kurser. Under våra stora ansökningsperioder finns det mer än 100 kurser och utbildningar att välja på.

Uppdragsutbildning på era villkor.

Vuxenutbildningen kan hjälpa näringsliv, offentlig sektor och andra organisationer med att på uppdrag anordna olika former av utbildningsinsatser, skräddarsydda just för ert behov.

 • Fristående kurser | Grundläggande nivå: Grundläggande vuxenutbildning (GRUV) motsvarar grundskolan till och med årskurs nio. Du väljer vilka kurser du vill läsa inom GRUV. De fyra kärnämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap ger en allmän grund för samhällsliv, arbetsliv och fortsatta studier. Två större ansökningsperioder varje år.
 • SFI: SFI ger grundläggande kunskaper i svenska språket och hur det svenska samhället fungerar. Undervisningen anpassas efter förmåga och framsteg. Antagning/ansökan till SFI sker under hela läsåret.
 • Lärvux: Särskild utbildning för vuxna, Lärvux, är en frivillig vuxenutbildning för dig som är minst 20 år och har en funktionsnedsättning. Ansökan öppen hela året.
 • Fristående kurser | Gymnasial nivå: Komvux gymnasiala kurser är till för dig som vill uppnå slutbetyg eller komplettera inför vidare studier. Kurserna motsvarar nationella program i gymnasieskolan. Du kan läsa på dagtid, kvällstid eller flex. Du väljer de kurser du vill läsa och får ett individuellt schema. Två större ansökningsperioder varje år.
 • Prövning för betyg: En prövning är en bedömning av dina kunskaper inom ett specifikt ämne/kurs och resulterar i ett betyg. Ansökan sker vid två tillfällen per år.
 • Yrkesvux är en yrkesutbildning på gymnasial nivå om du vill omskola dig till ett nytt yrke, få ett framtidsyrke eller höja kompetens som du redan har. Vilka yrkesutbildningar som startar varierar och presenteras vid sökperioder.
 • Lärlingsutbildning för vuxna syftar att ge grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet, och möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få kunskaper inom ett yrkesområde. Minst 70% av tiden skall vara förlagd på ett företag och max 30 % är studier på skolan.
 • Validering innebär att synliggöra kompetens. Om du har jobbat några år inom ett område men saknar formell utbildning eller betyg kan validering bekräfta dina kunskaper inom gymnasiala kurser och leda till betyg. Validering är både teoretisk och praktisk. Den ska klarlägga kunskapsnivån, för att anpassa innehållet/förkorta studietiden samt bestämma utgångsnivån för vidare studier.
 • Yrkesvux med språkstöd: Yrkesutbildning med språkstöd för dig som inte har svenska som modersmål

Ansökningsperioder:

Två större ansökningsperioder varje år.

 • Ansökan för vårtermin: Oktober – November
 • Ansökan för hösttermin: April – Juni

Yrkeshögskolan är eftergymnasiala utbildningar där företag samverkar med utbildningen. Det är moderna, spännande och korta utbildningar som leder till arbete. Teori varvas med praktik på ett företag. Utbildningarna godkänns av Myndigheten för Yrkeshögskolan.


Ansökningsperioder:

Sökbara utbildningar presenteras under sökperioder, vanligtvis mellan februari till april.