Vuxenutbildningen / Nyheter / 2020 / 03 / 12

Hej elev!

Det nya Corona-viruset gör att vi behöver vara förberedda på olika situationer för skolans undervisning. Inga beslut är fattade än men det kan komma direktiv som gör att vi inte kan genomföra lektioner som vanligt. I så fall kommer information att finnas på Its Learning. Aktuell information kommer också att finnas på vår hemsida www.kunskapsforbundet.se

Vi planerar nu för att undervisningen, i så stor utsträckning som möjligt, ska vara tillgänglig digitalt så att studierna kan fortsätta även om vi får ändrade förutsättningar.

Om du är ute på APL så stämmer du av med arbetsplatsen vilka beslut som de har tagit med anledning av Corona-viruset och hur dessa beslut berör dig.