Magnus Åbergsgymnasiet / Nyheter / 2015 / 11 / 30

Nu lanseras ”Humans of MÅG”!

[doptg id=”4″]

 

Projektet är inspirerat av ”Humans of New York” och ett liknande projekt har genomförts på Hisingen i Göteborg. Genom att eleverna arbetar tillsammans skapas möjligheter att knyta nya kontakter mellan programmen och främja integrationen. Samtidigt tränar eleverna sina färdigheter i att skriva, översätta och framställa ett material som används på riktigt genom att det publiceras offentligt. Hela projektet är direkt kopplat till Magnus Åbergsgymnasiets värdegrundsarbete. Alla intervjuer skrivs rent på svenska, engelska och om det är aktuellt, den intervjuades modersmål.

Foto: Jerzy Kowalski
Text: Eleverna själva


Adnan edfjbjka 003

Adnan

Svenska: Jag kom till Sverige för 1 år och 5 månader sedan efter att ha bott i Syrien. Jag föddes i USA för ungefär 18 år sedan. Jag har ett stort intresse av bilar och hoppas på att bli mekaniker eller att iallafall jobba med bilar när jag blir äldre, efter att ha gått klart Högskolan. Jag har redan gymnasieutbildning från Syrien men behöver fysik 2 för att kunna läsa vidare på Högskolan. Mitt intresse för bilar fick jag när såg en Koenigsegg, en av världens snabbaste bilar. Det var i Syrien och jag var sju år gammal. Min pappa jobbar även med att sälja bilar och är en förebild för mig. Jag är även mycket intresserad av nyheter i världen och att reparera mobiltelefoner är en hobby.

Jag och min familj brukar resa runt om i världen, och ärlighet, lojalitet, hjälpsamhet och studier är viktigt för mig. Jag tycker att det ultimata samhället är ett samhälle utan rasism. Jag tycker också att rasister ska förstå att de som flyr från ett land flyr för att de måste. Ett framtidshopp jag har är att det ska bli fred i Syrien.

Engelska: I was born in USA about 18 years ago and I came to Sweden about one and a half year ago after living in Syria. I have a big interest in cars and I hope one day I will be a car mechanic or have another job with cars but first I want to go to university. After seeing the Koenigsegg car, one of the world’s fastest cars, in Syria when I was seven years old, I have got a huge interest in cars. My father works with selling cars and he is my inspiration. I already have a high school education from Syria but need Physic 2 so I can study further in University.

My family and I are used to travel around the world and honesty, loyalty, helping others and my studies are important to me. I think that the ultimate society is a society without racism. I also think that racists have to understand that people who are fleeing from their countries do so because they have to. One of my hopes for the future is that there will be peace in Syria.


Thi HongDSC_0013878

Thi Hong

Svenska: Mitt namn är Thi Hong, jag är 17 år gammal och kom till Sverige för 1 år sedan från Vietnam. Jag bor i Trollhättan med min mamma, som kom till Sverige 3 år före mig. Innan jag kom till Sverige bodde jag med min mormor, jag hade telefonkontakt med min mamma under tiden hon var i Sverige. Min mamma kom till Sverige för att få jobb så att jag sedan kunde flytta hit till henne. Min mamma är min förebild för att hon är snäll och för att hon tar hand om mig och för att jag har alltid har haft henne i min närhet.

Jag trivs bra i Sverige och har skaffat många nya vänner. MÅG är en bra skola med många snälla lärare. I farmtiden jag vill också bli lärare och jobba med små barn.  Men just nu så praktiserar jag på Life och trivs jättebra. Min chef på Life är jättesnäll och han brukar hjälpa mig med mina läxor. Jag tycker även att det är jätteroligt att jag kan får jobba där på grund av att jag får träffa på människor och att jag kan parata med dem så att jag kan lära mig bättre svenska.

Det jag tyckte det var konstigt när jag kom till Sverige var att man kunde dricka vatten utan att jag behövde koka vattnet vilket man var tvungen och göra i Vietnam för att få bort bakterier. Ett bra samhälle är ett samhälle utan krig och våld. Det är viktigt med gratis skola så att alla kan få chansen att lära sig även om de inte har så mycket pengar. Alla ska kunna bo tillsammans.

Engelska: My name is Thi Hong I´m 17 years old and I moved to Sweden one year ago from Vietnam. I live in Trollhättan with my mother, who moved to Sweden three years before me. Before I came to Sweden I lived with my grandmother, but I had contact with my mother over the phone while she was living in Sweden. My mother came to Sweden to get a job so that I could move in with her. My mother is my role model because she is always kind and takes good care of me. She has always been very close to me.

I like Sweden and I’ve made a lot of new friends, MÅG is a good school with very nice teachers. In the future I want to become a teacher for young kids. At this moment I work at a Boutique called Life, I really enjoy it. My boss is very kind, and often helps me with my homework. I really enjoy working there because I get to meet new people and I get to talk a lot of Swedish.

When I first moved to Sweden I thought that it was weird that people here didn’t boil their water before drinking it. In Vietnam you had to do that in order to get rid of all the bacteria. A good society is a society where there are no wars or violence. It’s very important to give everybody a chance to get good education, even if they don’t have a lot of money.


royDSC_0054Roy

Efter mycket flyttande och resande i Europa så befinner Roy sig nu i Sverige. Jag har bott två år i Frankrike och tre år på Cypern, men jag har alltid tyckt Sverige var bäst att leva i. I Frankrike bodde jag i staden Paris där jag har varit uppe på Eiffeltornet och andra kända byggnader. På Cypern bodde jag i staden Limassol där stranden var väldigt nära. Språket som jag har fått lära mig i Frankrike och Cypern är nu bortglömda. Jag kan tala arabiska, svenska, engelska och jag lär mig spanska nu. Jag pluggar på MÅG på samhällsprogrammet, andra året. Jag är intresserad i ämnet psykologi för att i framtiden kunna bli en socialpedagog. Jag gillar att hjälpa människor och därför tycker jag att ett socialpedagogiskt yrke verkar det rätta valet för mig. På fritiden gillar jag att spela alla sorters spel, men inte för mycket eftersom jag får mycket hemuppgifter. Ibland hinner jag inte ens med mina fritidsaktiviteter.

För att förbättra samhället tycker jag att vi alla ska vara goda samhällsmedborgare och sammarbeta för att kunna göra vår värld till en bättre plats. Det vad jag hoppas i framtiden är att minska fattigdom, sjukdomar, krig och försöka se till att alla barn får en utbildning. Även miljön är i en stor fara både för oss människor och djur. Om inte vi minskar koldioxidutsläppet kommer fler naturkatastrofer att uppstå, som exempelvis översvämningar.

Jag är en djurälskare och hade massa husdjur när jag bodde på Cypern. Vi hade katter, fåglar, fiskar och sköldpaddor. Efter att jag och min familj har flyttat från Cypern till Sverige, så behöll vi en sköldpadda.

Engelska: After a lot of moving around and travelling in Europe, Roy now finds himself in Sweden. I have lived two years in France and three years in Cyprus, but I have always thought of Sweden as the best place to live. In France I lived in Paris, where I visited the Eiffel tower as well as other famous buildings. In Cyprus I lived in the city Limassol, where the beach is just around the corner. The languages I have learned in France and in Cyprus are now forgotten. I can speak Arabic, Swedish, and English and now I am learning Spanish. I am a second-year student attending the Social Science Programme at MÅG. I am interested in psychology and I am hoping to be a future social pedagogue. I care for people and that is why I think working within social services will suit me well. In my spare time I like to play all sorts of games, but not too often since I get a lot of home assignments. Sometimes I don’t even have time for activities in my spare time.

In order to improve society, I believe that we all must be good citizens of society and cooperate in order to make the world a better place.  What I am hoping for the future is that poverty, diseases and warfare will decrease, as well as that all children will receive education. Even the environment is a great danger to us humans and animals. If we don’t reduce the carbon dioxide emissions, a result will be an increase of natural disasters, like flooding.

I am an animal lover and I had many pets whilst living in Cyprus. We had cats, birds, fish and turtles. My family and I kept one turtle when we moved from Cyprus to Sweden.


Human of måg Suman 1Suman

Svenska: Jag heter Suman. Jag är 17år och går på Magnus Åbergs gymnasiet.  Jag föddes i Pakistan och när jag var cirka åtta år gammal flyttade jag med min familj till Sverige. Först bodde jag i Vänersborg i två år, sedan flyttade jag till lilla staden Trollhättan. På fritiden gillar jag att vara med kompisar, kolla på serier, träna och vara aktiv i vänsterpartiet. Mina framtidsplaner är att bli advokat för att jag tycker att lagar är intressant och att det finns många möjligheter. Det som engagerar mig som mest är politik och historia det var därför jag valde samhällsprogrammet. Det jag tycker är viktigt för samhället är jämställdhet på alla nivåer för alla människor i världen. Att vara accepterande och medmänsklig är viktigt för att vårt samhälle ska fungera på bästa möjliga sätt. Jag tycker även att fri vilja är viktig fast med vissa gränser. Alla människor ska ha rätt till att få utbildning. Kunskap är viktigt för att människor ska kunna förstå sina medmänniskor. Jag hoppas att i framtiden blir alla människor ännu mer accepterande och respekterande.

Engelska: My name is Suman and I am seventeen years old. I go to a high-school called Magnus Åbergsgymnasiet. I was born in Pakistan and when I was eight years old I moved to Sweden to a city called Vänersborg. I lived there for about two years, and then I moved to another city called Trollhättan. In my spare time I like to hang out with friends and watch TV series. I am also quite active in politics. My future plan is to become a lawyer. This is because I think laws are interesting and there are a lot of opportunities. I’m very interested in politics and history. That’s why I chose the Social Science program in school. What I believe to be important for the society is equality on all levels and for all people in the world. To be humanitarian and accepting is important for our society to work in the best possible way. I also believe that free will is important but within certain boundaries. All human beings should have the right to get an education. Knowledge is important to be able to understand each other. I hope that in the future, people will be more accepting and respectful.

Magnus Åbergsgymnasiet, 19 augusti

Skolstart och Covid-19

Oavsett om du börjar i 1:an och är helt ny på skolan eller om du är en rutinerad gymnasieelev i de högre årskurserna så är det en speciell känsla att få börja skolan igen på ”riktigt”. Men det är inte över än. Vi måste fortfarande följa Folkhälsomyndighetens allmänna...

Magnus Åbergsgymnasiet, 13 december

Lyckad branschdag för HA/HT/FS

En heldag med inspirerande föreläsningar och workshops Onsdagen 7 december hade Handels-/Försäljning- och serviceprogrammet och Hotell- och turismprogrammet en branschdag där representanter från respektive bransch kom till skolan och berättade om sina erfarenheter från arbetslivet...

Magnus Åbergsgymnasiet, 21 november

Lektioner som vanligt igen

I morgon tisdag, 22 november, är all undervisning och verksamhet igång som vanligt igen. Även Öppet hus på våra gymnasieskolor kommer genomföras som planerat...

Magnus Åbergsgymnasiet, 21 november

Distansundervisning idag 21/11

På grund av rådande snösituation och svårigheter i trafiken så övergår gymnasiet och vuxenutbildningens verksamhet till fjärr- eller distansundervisning idag måndag. Har du lyckats ta dig till skolan så går det att följa undervisningen därifrån, det finns personal på...

Magnus Åbergsgymnasiet, 11 oktober

Öppet hus 2022

Tisdagen den 22 november klockan 17:30-20:00 öppnar vi dörrarna till vår gymnasieskola och ger dig möjligheten att få svar på dina frågor inför gymnasievalet. Se dig omkring i våra olika klassrum och yrkessalar, träffa våra elever och lärare som berättar mer om programmen...