Birger Sjöberggymnasiet / Nyheter / 2024 / 02 / 12

Rädd eller beredd besöker Birger Sjöberggymnasiet

Från vecka 7 finns utställningen Rädd eller beredd uppställd hos oss på Birger Sjöberggymnasiet.

Utställningen Rädd eller beredd är en livsviktig utställning som besöker utvalda gymnasieskolor fram till 2025. I utställningen kommer eleverna få upplevelsen av en samhällskris och lär sig hur man kan hantera den så bra som möjligt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statens försvarshistoriska museer (SFHM) och Riktsanikvarieämbetet (RAÄ) har tillsammans producerat utställningen.

COPYRIGHT/PHOTO: Melker Dahlstrand melker@dahlstrand.se +46-70 630 20 88
Rädd eller beredd besöker Birger Sjöberggymnasiet

Rädd eller beredd är en container som placeras vid en gymnasieskola i samtliga län. Denna veckan placeras den utanför oss på Birger Sjöberggymnasiet! Till utställningen hör digitala läromaterial som kan användas i klassrummet. Under visningen kommer Tina Nordén som är en del av projektteamet att finnas på plats och visa utställningen.

Efter besöket i utställningen är förhoppningen att eleverna ska ha lärt sig något om hur de kan agera om det skulle bli en allvarlig kris i samhället. Vad förväntas de ha hemma, på vilka olika sätt kan de hjälpa till, vilken information kan de lita på, och hur kan vardagen se ut vid te x ett längre strömavbrott? 

Utställningen är öppen för klassbesök t o m 8/3. Under sportlovet är den stängd men står kvar. I samband med att utställningen finns hos er kan lärarna på skolan använda sig av vårt läromaterial om de önskar.