Birger Sjöberggymnasiet / Nyheter / 2022 / 09 / 15

Föräldramöte årskurs 1

Föräldrar till elever i årskurs 1 – välkomna tisdagen den 20 september

Vi på Birger Sjöberggymnasiet ser fram emot att få träffa er/dig. Vårt syfte med mötet är dels att få en första kontakt, dels att informera om gymnasieskolan i stort.

Under det första passet kommer du att få träffa personal från elevhälsan, studie- och yrkesvägledare och rektor. Vid det andra passet kommer elevernas mentorer att presentera sig.

Våra erfarenheter av det första föräldramötet på gymnasieskolan är mycket positiva. Vi har alla ett gemensamt mål; att stödja elevernas gymnasiestudier så att tiden här på Birger Sjöberggymnasiet blir en bra start för ett livslångt lärande. Det innebär att vi personal och ni föräldrar måste samverka kring frågor som berör våra ungdomars studiesituation. Ett första steg i denna samverkan är att vi träffas på föräldramötet.


Vård- och omsorgsprogrammet, Introduktionsprogrammen, Teknikprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet.
Välkomna klockan 17.30 till cirka 19.00.

El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Introduktionsprogrammet fordon,
Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Estetprogrammet.
Välkomna klockan 18.00 till cirka 19.30.


Vi ses! 👋