Birger Sjöberggymnasiet / Nyheter / 2019 / 03 / 27

Ett skolbibliotek i världsklass!

För sjunde året i rad delar fackförbundet DIK ut ”Skolbibliotek i världsklass”. 2019 års utmärkelse Skolbibliotek i världsklass kännetecknas av ett fokus på ett kvalitetsarbete, att det finns en systematisk och återkommande utvärdering på lokal nivå (ibland på kommunal nivå). Kvalitetsarbetet ska syfta till skolutveckling och en högre måluppfyllelse hos eleverna. Med ett kvalitetsarbete som löper läsårsvis kan en skolbiblioteksverksamhet förändra sitt arbete inom alla områden, efter skolans behov. På så sätt nås en progression och en säkerställan av likvärdighet.

Ett skolbibliotek i världsklass:

• är en tydlig del av skolans pedagogiska vision
• samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande
• stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld
• stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier
• erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser
• har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

• är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
• ger eleverna verktyg för källkritik
• lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
• är navet i den digitala kunskapsskolan!