Nils Ericsonsgymnasiet

Hur ansöker jag om busskort?

Ska du göra en ansökan om busskort för läsåret 24/25 gör du det här.

Elever i gymnasieskolan är berättigade till busskort eller kontantersättning om avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan överstiger 6 kilometer (gång, cykel eller bil). Vi utgår alltid från folkbokföringsadressen, även vid växelvis boende. Busskort/kontantersättning och inackorderingstillägg beviljas inte samtidigt.

Du ska vara heltidsstuderande och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen och det utgår längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.