Nils Ericsonsgymnasiet / Nyheter / 2021 / 03 / 11

Distansundervisning till 1 april

Den 11 mars 2020 blev covid-19 en konstaterad pandemi, men att fira dess årsdag känns allt annat än rätt. I stället fortsätter vi kämpa för att vardagen ska bli något så när normal igen – men än är vi inte där. Det gäller att alla tar ett gemensamt ansvar för att göra vad vi kan för att minska smittspridningen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar i dagsläget distansundervisning till och med 1 april 2021, men även att elever bör ges minst 20% närundervisning.

Vad gör vi på Nils Ericsonsgymnasiet?

Nils Ericsonsgymnasiet planerar just nu veckovis scheman för närundervisning som säkerställer att vi inte tar in för många elever på skolan samtidigt. Vi vill inget hellre än att skolan ska öppna som vanligt igen och att verksamheten kan bedrivas på bästa tänkbara sätt – men det krävs att alla hjälps åt, både i och utanför skolan.

Det har gjorts flera insatser på skolan för att minska risken för smittspridning i våra lokaler, bland annat har vi:

  • Minskat antalet sittplatser vid borden i caféytan.
  • Minskat antalet platser i matsalen, samt satt stolarna i zick zack-mönster.
  • Vid närundervisning bokas större undervisningssalar för att möjliggöra att hålla avstånd, alternativt delas klassen i mindre grupper för att kunna hålla avstånd.
  • Schemalagt elevernas närundervisning till 20% för att inte ha för många människor på skolan samtidigt.
  • Schemalagt elevernas lunchtider för att på bästa sätt minimera antalet personer i matsalen vid samma tidpunkt.

Utvecklingen går i olika takt inom regionen, där vissa kommuner har fler covid-19-fall än andra. Smittskydd Västra Götaland vill därför arbeta med sina rekommendationer utefter en mer flexibel modell där läget i kommunen eller på den enskilda skolan får styra mer. Det är positivt men innebär samtidigt att snabba beslut kan fattas och förändringar kan ske väldigt fort. Därför är det viktigt att du som elev tar ansvar och håller dig uppdaterad med aktuell information. Ta för vana att höra med dina klasskamrater, din mentor, titta på It’s learning och Instagram – tillsammans agerar vi för att skolan och samhället ska kunna öppna upp igen!

Att avstå från stora sociala sammanhang, hålla avstånd och stanna hemma om du inte känner dig frisk är självklarheter i rådande omständigheter, eller hur?

❤ Nu fortsätter vi kämpa! ❤