Birger Sjöberggymnasiet

Lokal ishockeyprofil

Inom individuellt val kan du som elev nu redan i årskurs nio på grundskolan välja en lokal ishockeyprofil till dina gymnasiestudier. Om detta låter spännande så lämnar du en intresseanmälan till att läsa kurserna Idrott och hälsa – specialisering 1 och 2, och startar sedan redan i årskurs 1 på gymnasiet med din ishockeyprofil.

Läs mer om föreningen vi samverkar med, Vänersborgs HC:
www.vanersborgshockey.se


En lokal ishockeyprofil (LIP) är en samverkansform mellan en skolhuvudman och en eller flera ishockeyföreningar och vänder sig till ishockeyintresserade ungdomar inom skolhuvudmannens och samverkande ishockeyföreningars naturliga rekryteringsområde. Mål och riktlinjer för verksamheten har utarbetats av Svenska Ishockeyförbundets Utvecklingsavdelning och Hockeygymnasieutskottet och skall uppfyllas vid den verksamhet som har klassificerats som rekommenderad lokal ishockeyprofil.


TILLSTYRKANSBEVIS

som av Svenska Ishockeyförbundet rekommenderad lokal ishockeyprofil (LIP).

Birger Sjöbergsgymnasiet i Vänersborgs kommun i samverkan med ishockeyföreningen Vänersborgs HC har av Svenska Ishockeyförbundet klassificerats som rekommenderad lokal ishockeyprofil.

Tillstyrkan gäller för 4 antagningsomgångar och 6 utbildningsår fr.o.m. höstterminen 2019.

En lokal ishockeyprofil (LIP) är en samverkansform mellan en skolhuvudman och en eller flera ishockeyföreningar och vänder sig till ishockeyintresserade ungdomar inom skolhuvudmannens och samverkande ishockeyföreningars naturliga rekryteringsområde.

Tillstyrkan innebär att verksamheten skall följa av Svenska Ishockeyförbundet fastställda riktlinjer för LIP.

SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET
Utvecklingsavdelningen