Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Yrkesvux | Svetsutbildning

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer.

Svetsutbildning | 800 poäng | Heltidsstudier

Är du praktiskt lagd och gillar att jobba med händerna? Då har vi en utbildning inom svets som passar dig. Att arbeta som svetsare innebär att du måste kunna följa instruktioner samt läsa och förstå ritningar. Du behöver också vara noggrann och kunna förutse risker i det arbetet du utför.

Du startar med att lära dig alla svetsmetoder för att sedan välja den metod som passar dig bäst och fördjupa dig i den. Detta innebär att du kommer att besitta grundkunskaper för svetsmetoder som MMA-, MAG- och TIG-svetsning. Under din utbildning får du utföra praktiskt arbete varvat med teori då du kommer att ha ca 6 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande). Under din APL-tid kommer du att vara på ett teknikförlagt företag där du kommer att få nytta av dina teoretiska och praktiska kunskaper.

Inom svetsyrket finns många olika typer av certifieringar. Hos oss finns möjlighet att bli certifierad i samband med utbildningens slut – kostnaden för detta står dock du som studerande för.

Som svetsare arbetar du till exempel inom verkstadsindustrin vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag eller med underhålls- och reparationsarbeten i olika industrier. Efter utbildningen kan du till exempel arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metall.

Efterfrågan på duktiga svetsare är mycket stor, både i närområdet och i andra kommuner och län,
så arbetsmöjligheterna efter genomförd utbildning är därmed mycket goda.

Utbildningen är kostnadsfri men du får själv stå för arbetskläder, skor och skyddsutrustning så som svetshjälm, handskar (för TIG och MAG/MMA) och skyddsglasögon samt hörselskydd (sammanlagd kostnad på ca 3500-4000kr).

Du står också för resor från och till praktikplatsen (APL).

Utbildningen berättigar till studiestöd.
Läs mer om studiestöd på www.csn.se.

Grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska delkurs 2 eller som andraspråk delkurs 2, samt grundläggande kunskaper i matematik eller motsvarande.

Utbildning 2020-2021 | 800 p

Studieperiod 1: 2020-10-12 – 2021-02-05 | 350 poäng
Studieperiod 2: 2021-02-08 – 2021-07-02 | 450 poäng

Kurser för utbildning 2020-2021 | 800 poäng

Svetsgrund |100 p
Kälsvets 1 | 100 p
Tillverkningsunderlag 1 | 100 p
Orienteringskurs | 100 p
Kälsvets 2 | 100 p
Stumsvets 1 | 100 p
Rörsvets 1 | 100 p
Rörsvets 2 | 100 p
Kälsvets 2 | 100 p