Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Yrkesvux | Restaurang- och måltidsbiträde

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer.

Restaurang- och måltidsbiträde | Heltidsstudier | 800 poäng

Utbildningen ger dig en grundläggande yrkesutbildning som kombineras med yrkessvenska och svenska på grundläggande nivå. Du lär dig grunderna inom hy­gien, livsmedel, näringskunskap och dietmatlagning samt gästbemötande.

Hållbart miljöval är ett övergripande tema i samtliga delkurser. Alla kurser kompletteras med yrkessvenska vid behov. Utbildningen består av en kombination av teori och praktis­ka moment. Möjlighet att praktisera kursinnehåll och uppgifter under kurstiden är en förutsättning. Planera därför för en egen arbetsinsats mellan kurstillfällena.

Måltids­biträden eller köksbiträden kan arbeta på många olika arbetsplatser. Ofta jobbar man i ett storkök på ett sjukhus, en skola, inom äldreomsorgen eller på en restau­rang men det kan också vara arbete på kaféer och små kvarterskrogar. Arbetsupp­gifter inom yrket kan till exempel vara att ta fram och förbereda mat, servera, duka, städa etc.

De senaste åren har arbetsmarknaden varit god. Restaurangbranschen har haft en stark utveckling under flera år och den förväntas att fortsätta.

Klar med SFI D

Studieperioder och poäng | Utbildning 2019-2020

  • Studieperiod 1: 2019-08-19 – 2019-12-20 | Poäng: 400
  • Studieperiod 2: 2020-01-06 – 2020-06-12 | Poäng: 400

Kurser | Utbildning 2019-2020

  • Hygien | 100 poäng
  • Branschkunskap inom restaurang och livsmedel | 100 poäng
  • Frukost och bufféservering | 100 poäng
  • Orienteringskurs yrkessvenska | 200 poäng
  • Matlagning 1 | 100 poäng
  • Service och bemötande | 100 poäng
  • Livsmedel och näringskunskap | 100 poäng

Utbildningen är kostnadsfri, du får själv stå för arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL).

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se.