Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Yrkesvux | Lager och logistik

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer.

Lager och logistik – För vem?

Vill du arbeta med varor inom lager och logistik på ett företag eller i större terminaler med varierande arbetsuppgifter? Som terminalarbetare och lagerarbetare är det viktigt att du är serviceinriktad och har gott ordningssinne. Arbetet är självständigt och ofta fritt under ansvar. Arbetstiderna är schemalagda och du kan även behöva arbeta kvällar och nätter.

Innehåll

I kurspaketet får du grundläggande kunskaper och färdigheter inom lager och godshantering såsom lastning, stuvning och godsskyddande åtgärder i samband med varuhantering och transporter. Du kommer få kännedom om olika typer av lastfordon och hur du kan säkra last med hjälp av olika lastsäkringsmetoder. Du kommer lära att köra olika typer av truckar och få kunskap om dess konstruktion och skötsel.

Omfattning

Utbildningen kommer genomföras under en period på ca 10 månader och där stora delar av utbildningen kommer genomföras på en arbetsplats (arbetsplatsförlagt lärande).

Arbetsmarknad och yrken

Det finns goda utsikter för arbete inom lager och logistik då flera företag med tillhörande lager etablerar sig i närområdet. Efter utbildningen kan du arbeta med att köra truck, lasta och lossa lastbilar/järnvägsvagnar, paketera och lastsäkra gods på lastpallar men också hantering av exempelvis fraktsedlar, godsmärkning och godsdeklaration.

Godkänt betyg i:
Grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska delkurs 2 eller svenska som andraspråk delkurs 2, samt grundläggande kunskaper i matematik eller motsvarande.

Utbildning med start augusti 2021

  • Studieperiod 1: 2021-08-23-2022-01-07
  • Studieperiod 2: 2022-01-17-2022-06-03
  • Logistik 1,100p
  • Logistik 2, 100p
  • Orienteringskurs på gymnasial nivå, 200p
  • Lagerprocesser, 200p
  • Plocklagerhantering, 100p
  • Godshantering, 100p

Utbildningen är kostnadsfri. Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL). Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se