Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Industri

En ny karriär väntar! Den är inte ens så långt bort som du tror och inom ett år kan det nya jobbet vara ditt. Industri med inriktning mot underhåll är en gymnasial yrkesutbildning (yrkesvux) för dig som har ett teknikintresse och som gillar maskiner och industriell utrustning.

Snart kan jobbet vara ditt!

Industri med inriktning mot underhåll är en gymnasial yrkesutbildning (yrkesvux) som betyder att du arbetar med att sköta förebyggande och avhjälpande underhåll på maskiner och utrustning. Arbetsuppgifterna kräver kunskap inom många olika sorters teknik för att minska risken för driftstopp eller kunskap att utföra felsökning och reparation av olika maskiner. Det är vanligt att du arbetar på en underhållsavdelning inom industri- eller tillverkningsföretag.

Innehåll

Under utbildningens första del får du lära dig grundläggande industriteknik om bland annat industriell produktion och arbete med verktyg och industriell utrustning. I utbildningens andra del kommer du fördjupa dina kunskaper med inriktning mot underhåll och service av utrustning och maskiner samt kring säkerhet i arbetet. Genom hela utbildningen varvas praktik med teori. I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i varje studieperiod. Det ger dig praktisk inblick kommande yrkesliv.

Kort om utbildningen

Studier på heltid, 1 år. Ort: Vänersborg. I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det ger dig en praktisk inblick i kommande yrkesliv.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Du ansöker genom att använda webbansökan Komvux. Du hittar den här.

Ansökan kräver BankID.

Efterfrågan på underhållstekniker inom industrin är mycket stor. Arbetsplatserna finns överallt där det finns automatiserade processer, till exempel i tillverknings- och processindustrin. Det förekommer även yrkesroller som servicemontör inom industrimaskiner, processtekniker inom styr- och reglerteknik eller som arbetsledare inom underhåll.

Godkänt betyg i:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Matematik på grundläggande nivå

Alternativt motsvarande kunskaper

 

Utbildning med start i augusti 2023

 • Studieperiod 1: 2023-08-21 – 2024-01-05
 • Studieperiod 2: 2024-01-08 – 2024-05-24

Kurser för utbildning med start augusti 2022

 • Industritekniska processer 1 100p
 • Avhjälpande underhåll 1 100p
 • Produktionskunskap 1 100p
 • Tillverkningsunderlag 1 100p
 • Produktionsutrustning 1 100p
 • Datorstyrd produktion 1 100p
 • Allmän automationsteknik 100p
 • Underhåll – driftsäkerhet 100p
 • Underhåll – elteknik 100p
 • Underhåll – lager och smörjteknik 100p
 • Avhjälpande underhåll 2 100p
 • Underhåll – mekatronik 100p

Utbildningen är kostnadsfri.

Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL), studiebesök osv. Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se