Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Hundskötare

Älskar du hundar? Drömmer du om att få jobba med hundar? Här finns utbildningen till hundskötare som har fokus på hundkunskap, träning av hund samt servicekunskap.

Snart kan jobbet vara ditt!

Här finns en utbildning för dig som älskar hundar. Utbildningen ger dig grundläggande verktyg för att börja arbeta på hunddagis, hundpensionat eller starta eget.

Innehåll

I utbildningen ingår grundläggande skötsel, hundhantering och träning av hundar samt skötsel av anläggningar. Du lär dig om foder, näringsämnen, hygien och smittspridning. Du kommer att få en förståelse för hundars beteenden och livsmiljö samt kunskap att analysera olika hundindivider för en fördjupad förståelse för hundars inlärning. Du får även kunskap om relevanta lagar och regler för hundverksamhet samt kunskap om kundbemötande, konsumentlagar, säljetik samt olika betalningssätt och betalningsformer.

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande). Det ger dig praktisk inblick kommande yrkesliv.

Semidistans med platsbundna träffar

Utbildningen ges som semidistansutbildning i 50% studietakt. Åtta platsbundna träffar om vardera två till tre sammanhängande heldagar under utbildningstiden. Träffarna sker på naturbruksskolorna Uddetorp i Skara eller Sötåsen i Töreboda. Under studietiden kan det även förekomma studiebesök.

Utbildningen omfattar 500 poäng vilket innebär studier i 50 veckor. Som studerande kommer du under utbildningen att arbeta i vår digitala utbildningsplattform It´s Learning. Du behöver ha tillgång till en dator (ej surfplatta) och internetuppkoppling för att delta. Vi ses i digitala möten och jobbar löpande med hemuppgifter mellan träffarna.

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i varje studieperiod. Det ger dig praktisk inblick kommande yrkesliv.

Utbildningen bedrivs av

Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen.
Utbildningen genomförs vid naturbruksskolorna: Uddetorp i Skara och Sötåsen i Töreboda

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som hundskötare på hundpensionat eller hunddagis eller andra tjänster relaterade till hundskötsel. Du kan också starta eget.

Minst betyg godkänt/E på grundläggande nivå i följande (alternativt motsvarande kunskaper):

  • Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
  • Matematik på grundläggande nivå

Studieperiod för utbildning med start april 2023

  • Studieperiod: 2023-04-17 – 2024-03-31 (inga lov)

Studieperiod för utbildning med start november 2022

  • Studieperiod: 2022-11-07 – 2023-10-22 (inga lov)
  • Servicekunskap 100
  • Hundkunskap 1 100
  • Hundkunskap 2 100
  • Hundkunskap 3 100
  • Träning av hund 100

Utbildningen finansieras av din hemkommun (om du får den beviljad).

Du bekostar din kurslitteratur och ev. arbetskläder. Resor, mat och boende i samband med utbildningen och APL bekostar du också själv.

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se