Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Yrkesvux | Hotell och turism

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer.

Hotell och turism – För vem?

Är du intresserad av språk, resor, service och människor och vill arbeta inom en spännande och social bransch med varierande arbetsuppgifter så är detta utbildningen för dig.

Innehåll

Utbildningen ger dig kunskaper i service och bemötande samt möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera så att mötet med kunden och gästen du möter i receptionen, frukosten eller under värdskapet som värd är professionellt och serviceinriktat.

Du kommer även att ha ca 6 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) på en arbetsplats där du kommer att få nytta av dina teoretiska och praktiska kunskaper.

Omfattning

Du kommer studera under två studieperioder, motsvarande 1 år. Utbildningen genomförs på heltid i Trollhättan med lektioner i klass.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta med service på hotell, campingar, konferens och event. Hotell- och turistbranschen har haft en stark utveckling under flera år och trots en nedgång det sista året så väntar en positiv tillbakagång, inte minst av besöksnäringen och den inhemska turismens goda utveckling.

Exempel på yrken efter utbildningen

Utbildningen ger dig kompetensen och förbereder dig för många typer av jobb inom hotell och turism, till exempel guide, reseledare, hotellvärd, konferensvärd och personal på turistbyrå, camping, vandrarhem och servicebyråer.

Grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska eller svenska som andraspråk samt engelska på grundläggande nivå.

Studieperioder för utbildning med start augusti 2021

 • Studieperiod 1: 2021-08-23-2022-01-07
 • Studieperiod 2: 2022-01-17-2022-06-03

Kurser för utbildning med start augusti 2021

 • Reception 100
 • Marknadsföring 100
 • Konferens och Evenemang 100
 • Servering 100
 • Logi 100
 • Hållbar Turism 100
 • Service & Bemötande 100
 • Drycker och ansvarfull alkoholhantering 100
 • Våningsservice 100
 • Entreprenörskap 100
 • Orienteringskurs/Introduktion till olika områden 50

Utbildningen är kostnadsfri. Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL). Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se