Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Yrkesvux | Förberedande vård och omsorg

Förberedande yrkesutbildning för dig som inte har svenska som modersmål. En förberedande utbildning som ger dig möjlighet att läsa vidare på vår undersköterskeutbildning.

Få kunskaperna du behöver för att läsa vidare

Vård och omsorg – förberedande utbildning är för dig som inte har svenska som modersmål. Du tycker om att hjälpa och arbeta med människor inom vård och omsorg men är ännu inte behörig att söka till vår reguljära undersköterskeutbildning.

Denna utbildning är förberedande och ger dig kunskaper samt kompetenser för att kunna läsa vidare till vår undersköterskeutbildning. I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) i varje studieperiod, vilket ger dig praktisk inblick i ditt kommande yrkesliv.

 • Studieperiod 1  | Förberedande utbildning | 500 poäng. Du läser 1 studieperiod som är förberedande för att därefter studera vidare på vår undersköterskeutbildning. Utbildningen genomförs på heltid i Vänersborg med lektioner i klass.
 • Studieperiod 2-4 | Reguljär Vård och omsorgsutbildning | 1550 poäng. Du läser tre perioder, motsvarande cirka 1,5 år.  Utbildningen genomförs på heltid i Vänersborg med lektioner i klass.

Studieperiod för utbildning med start augusti 2022

 • 2022-08-22 – 2023-01-06

Studieperiod för utbildning med start januari 2022

 • 2022-01-17 – 2022-06-03

Godkänt betyg i:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk delkurs 3 på grundläggande nivå

Kurser för utbildning med start augusti 2022

 • Samhällskunskap grund 150
 • Svenska som andraspråk delkurs 4 200
 • Social omsorg 1 100
 • Orienteringskurs/Yrkessvenska 100

Kurser för utbildning med start januari 2022

 • Samhällskunskap grund 150
 • Svenska som andraspråk delkurs 4 200
 • Grundläggande vård och omsorg 100
 • Orienteringskurs 50

Utbildningen är kostnadsfri.

Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL), studiebesök osv.

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se