Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Yrkesvux | Förberedande vård och omsorg

Förberedande gymnasial yrkesutbildning för dig som inte har svenska som modersmål.

Vård och omsorg förberedande utbildning- För vem?

Detta är en utbildning för dig som inte har svenska som modersmål. Du tycker om att hjälpa och arbeta med människor inom vård och omsorg men är ännu inte behörig att söka till vår reguljära undersköterskeutbildning.

Denna utbildning är förberedande och ger dig kunskaper samt kompetenser för att kunna läsa vidare till vår undersköterskeutbildning. I utbildningen ingår 4 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) i varje studieperiod, vilket ger dig praktisk inblick i ditt kommande yrkesliv.

  • Studieperiod 1  | Förberedande utbildning | 500 poäng. Du läser 1 studieperiod som är förberedande för att därefter studera vidare på vår undersköterskesutbildning. Utbildningen genomförs på heltid i Vänersborg med lektioner i klass.
  • Studieperiod 2-4 | Reguljär Vård och omsorgsutbildning | 1550 poäng. Du läser tre perioder, motsvarande cirka 1,5 år.  Utbildningen genomförs på heltid i Vänersborg med lektioner i klass.

  • Studieperiod 1: 2022-01-17 – 2022-06-03

Godkänd i grundläggande svenska som andra­språk delkurs 3.

Kurser för utbildning med start januari 2022

  • Samhällskunskap grund 150
  • Svenska som andraspråk delkurs 4 200
  • Grundläggande vård och omsorg 100
  • Orienteringskurs 50

Utbildningen är kostnadsfri. Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL).

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se