Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Yrkesvux | CNC/Svets

Är du praktiskt lagd och gillar att jobba med händerna? Då har vi en utbildning inom industriteknik med inriktning mot CNC och svets som passar dig – se hit för här finns en bransch som behöver dig!

Snart kan jobbet vara ditt!

CNC/Svets är en utbildning för dig som är praktiskt lagd och gillar att jobba med händerna. Det ger ett arbete inom industriteknik som innebär att kunna följa instruktioner samt läsa och förstå ritningar. Du behöver också vara noggrann och kunna förutse risker i det arbetet du utför.

Inom CNC kommer du att lära dig att arbeta med CNC-programmering, dess verktyg och industriell utrustning. Du kommer att få lära dig CNC-maskiner och framställa produkter.

Inom svets kommer du att arbeta med svetsning, dess verktyg och industriell utrustning. Du kommer att få lära dig svetsa och framställa produkter.

Innehåll

Utbildningen varvar praktiskt arbete med teoretiska genomgångar.

 • Studieperiod 1: Grundläggande kunskaper inom både CNC och svets.
 • Studieperiod 2: Välj inriktning mot CNC eller svets.
 • APL: Du kommer att ha APL (arbetsplatsförlagt lärande) på ett teknikförlagt företag där du kommer att få nytta av dina teoretiska och praktiska kunskaper.

Omfattning

Du kommer studera under två studieperioder, motsvarande 1 år. Utbildningen genomförs på heltid på Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg med lektioner i klass.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Du ansöker genom att använda webbansökan Komvux. Du hittar den här.

Ansökan kräver BankID.

Efterfrågan på duktiga CNC-operatörer och svetsare är mycket stor, både i närområdet och i andra kommuner och län, så arbetsmöjligheterna efter genomförd utbildning är mycket goda.

Möjlighet till yrkestrainee

Det kan finnas möjlighet genom sk Yrkestrainee att bli anställd av en arbetsgivare. Syftet med yrkestrainee är att du ska lära dig företagets verksamhet från grunden och bygga nätverk för att efter avslutad utbildning kunna bli en nyckelperson i företaget.

Godkänt betyg i:

 • Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Matematik på grundläggande nivå

Utbildning med start augusti 2022

 • 2022-08-22 – 2023-01-06
 • 2023-01-16 – 2023-06-02

Utbildning med start augusti 2022

Gemensamma kurser

 • Tillverkningsunderlag 1 100
 • Produktionsutrustning 1 100
 • Svets grund 100
 • Datorstyrd Produktion (CNC) /Käl 1 (Svets) 100
 • Cad 1 50
 • Cad 2 50
 • Orienteringskurs/Introduktion till olika områden 50

Kurser inriktning CNC

 • Datorstyrd Produktion 2 100
 • Datorstyrd Produktion 3 100
 • Datorstyrd Produktion 4 100
 • CAD/CAM 100
 • Industriell mätteknik 50

Kurser inriktning Svets

 • Käl 2 100
 • Stum 1 100
 • Stum 2 100
 • Rör 1 100
 • Rör 2 100

Utbildningen är kostnadsfri.

Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL), studiebesök osv.

Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se