Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Yrkesvux | CNC/Svets

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer.

För vem?

Du som är praktiskt lagd och gillar att arbeta med händerna – Se hit! Då har vi en utbildning inom industriteknik med inriktning mot svets och CNC som passar dig. Att arbeta som svetsare eller som CNC-operatör innebär att du måste kunna följa instruktioner samt läsa och förstå ritningar. Du behöver också vara noggrann och kunna förutse risker i det arbetet du utför.

Innehåll

Utbildningen varvar praktiskt arbete med teoretiska genomgångar.

 • Studieperiod 1: Grundläggande kunskaper inom både cnc och svets.
 • Studieperiod 2: Välj inriktning mot cnc eller svets.
 • APL: Du kommer att ha ca 6 veckor APL (arbetsplatsförlagtlärande) på ett teknikförlagt företag där du kommer att få nytta av dina teoretiska och praktiska kunskaper.

Omfattning

Du kommer studera under två studieperioder, motsvarande 1 år. Utbildningen genomförs på heltid i Vänersborg med lektioner i klass.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Efterfrågan på duktiga cnc-operatörer och svetsare är mycket stor, både i närområdet och i andra kommuner och län, så arbetsmöjligheterna efter genomförd utbildning är mycket goda.

Möjlighet till yrkestrainee

Det kan finnas möjlighet genom sk Yrkestrainee att bli anställd av en arbetsgivare. Syftet med yrkestrainee är att du ska lära dig företagets verksamhet från grunden och bygga nätverk för att efter avslutad utbildning kunna bli en nyckelperson i företaget.

Grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska eller svenska som andraspråk samt matematik.

Utbildning med start augusti 2021

 • Studieperiod 1: 2021-08-23-2022-01-07
 • Studieperiod 2: 2022-01-17-2022-06-03

Utbildning med start augusti 2021

Gemensamma kurser

 • Tillverkningsunderlag 1 100
 • Produktionsutrustning 1 100
 • Svets grund 100
 • Datorstyrd Produktion (CNC) /Käl 1 (Svets) 100
 • Cad 1 50
 • Cad 2 50
 • Orienteringskurs/Introduktion till olika områden 50

Kurser inriktning CNC

 • Datorstyrd Produktion 2 100
 • Datorstyrd Produktion 3 100
 • Datorstyrd Produktion 4 100
 • CAD/CAM 100
 • Industriell mätteknik 50

Kurser inriktning Svets

 • Käl 2 100
 • Stum 1 100
 • Stum 2 100
 • Rör 1 100
 • Rör 2 100

Utbildningen är kostnadsfri. Du får själv stå för studiematerial, ev. arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL). Utbildningen berättigar till studiestöd. Läs mer om studiestöd på www.csn.se