Vuxenutbildningen / Gymnasial utbildning

Yrkesvux | CNC-operatör

Yrkesvux är en statlig satsning på yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Meningen med utbildningarna är att motverka brist på yrkesutbildade personer.

CNC-operatör | 1000 poäng | Heltidsstudier

Utbildningen ger dig grunden för arbete inom industriell produktion med inriktning på CNC-teknik, datorstyrd svarvning och fräsning. En CNC-operatör sköter dator­styrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning av precisionsdetaljer i varierande storlek. Det är ett omväxlande arbete för dig som vill arbeta med modern teknik. Du lär dig hela processen från att läsa och förstå ritningsunderlag till att programmera och förbereda maskinerna och tillverka de färdiga produkterna. Idag råder det brist på CNC-operatörer och efterfrågan förväntas vara fortsatt stor även i framtiden.

Utbildningen startar under förutsättning att ekonomiska medel erhålles och att det blir ett tillräckligt antal studerande.

Efterfrågan på CNC-operatörer inom metallarbete väntas vara mycket stor under det närmaste året. Tillgången på yrkesgruppen förväntas inte möta efterfrågan, vilket bland annat beror på att för få väljer utbildning inom industriteknik. Detta innebär att CNC-operatörer inom metallarbete har mycket goda möjligheter till arbete det närmaste året

Utbildningen är kostnadsfri, du får själv stå för arbetskläder, skor samt resor till och från praktikplatsen (APL). Utbildningen berättigar till studiestöd.

Läs mer om studiestöd på www.csn.se

Förkunskapskrav för utbildning 2019-2020

Grundskola eller motsvarande med lägst betyget godkänd i svenska del­kurs 2 eller svenska som andraspråk delkurs 2 samt grundläggande kunska­per i matematik eller motsvarande.

Utbildning 2018-2019 | 1050 poäng

  • Studieperiod 1: 2018-08-20 – 2018-12-20 | Kommer att uppdateras
  • Studieperiod 2: 2019-01-09 – 2019-06-14 | Kommer att uppdateras

Utbildning 2019-2020 | 1000 poäng

  • Studieperiod 1: 2019-08-19 – 2019-12-20
  • Studieperiod 2: 2020-01-06 – 2020-06-12

Kurser för utbildning 2018-2019 | 1050 poäng

CAD 1 | 50p
CAD 2 | 50p
CAD/CAM | 100p
Datorstyrd produktion 1 | 100p
Datorstyrd produktion 2 | 100p
Datorstyrd produktion 3 | 100p
Industriell mätteknik grund | 50p
Produktionskunskap 1 | 100p
Produktionsutrustning 1 | 100p
Produktionsutrustning 2 | 100p
Tillverkningsunderlag 1 | 100p
Orienteringskurs | 100p


Kurser för utbildning 2019-2020 | 1000 poäng

CAD 1 | 50p
CAD 2 | 50p
CAD/CAM | 100p
Datorstyrd produktion 1 | 100p
Datorstyrd produktion 2 | 100p
Datorstyrd produktion 3 | 100p
Industriell mätteknik grund | 50p
Produktionskunskap 1 | 100p
Produktionsutrustning 1 | 100p
Produktionsutrustning 2 | 100p
Tillverkningsunderlag 1 | 100p
Orienteringskurs | 50p